Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Martin Rusek
Příspěvek se zaměřuje na problematiku využití digitálních technologií ve výuce přírodních věd, konkrétně ve výuce chemie. Nabízí učitelům námět vyučovací hodiny s využitím dostupných digitálních technologií (PC,…
článek
digitální gramotnost
chemické výpočty
hmotnostní zlomek
Autor: Radka Růžičková, Markéta Pastorová
Modelová lekce propojuje vzdělávací obsah výtvarné výchovy a ICT. Výsledky vlastní tvůrčí činnosti žáků (struktura – koláž) inspirované malbami Zdeňka Sýkory jsou dále rozvíjeny prostřednictvím animace. Dovednosti z oblasti ICT (pr…
cvičení
Autor: Mgr. Lenka Benediktová
Materiál se zaměřuje na problémy spojené s výukou tématu fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Článek nabízí náměty pro využívání konkrétních aplikací a videí pro podporu v…
článek
Autor: Mgr. Lenka Benediktová, Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Článek obsahuje námět na procvičování systému bezobratlých živočichů pomocí…
aplikace
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Old Maps online
Portál umožňuje zdarma přímo v prohlížeči vyhledávat historické mapy zadaných míst po celém světě, které jsou přístupné v databázích. Žáci tak mohou u řady míst sledovat jejich proměnu díky dostupnosti více historických map…
aplikace
Autor: Národní muzeum
S využitím sbírkových předmětů, autentických dokladů minulosti, a jejich příběhů chtějí autoři projektu žákům a studentům přiblížit dobu nedávno minulou. S pomocí moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, či replik sb…
aplikace
Autor: Le Point du FLE
Webový portál pro výuku francouzského jazyka s řadou videí, interaktivních a poslechových cvičení. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti (psaní, čtení s porozuměním, poslech), prohlubují…
aplikace
Autor: neuveden
Žák si může udělat test svých schopností a získat doporučení, na jaký typ školy by se měl hlásit a k jakému povolání je vhodný, se kterým může dále pracovat učitel nebo kariérový poradce. K dispozici jsou také pracovní…
aplikace
Autor: HistoryLab
HistoryLab je webová aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žá…
aplikace
Autor: GLOBE
GLOBE pro nejmenší – metodický materiál pro učitele prvního stupně, rozplánované aktivity a úkoly na celý školní rok, ale také dobré nápady, tipy a pracovní listy, jak bádat s malými dětmi. Pracovní listy a laboratorn…
aplikace
Autor: Europeana Collections
Portál Europeana je založen na spolupráci tisícovky evropských archivů, knihoven a muzeí, poskytuje kulturní dědictví pro zábavu, vzdělávání a výzkum. Europeana Collections nabízejí přístup k více než 50 milionům digitalizovaných…
aplikace
Autor: ENGLISH VOCABULARY LISTS
Webové stránky s řadou interaktivních her pro výuku anglického jazyka. Interaktivní formou Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individu…
aplikace
Autor: English Now
Zábavné jazykové aktivity, videa, interaktivní hry, pracovní listy a písničky pro 1. stupeň ZŠ, které pomáhají žákům rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individuáln…
aplikace
Autor: Lucie Chocholová, Barbora Škaloudová, Lucie Štůlová Vobořilová
Jedná se o komplexní výstup projektuArtCrossing – multimediálního vzdělávacího projektu pro žáky, studenty a učitele realizovaného Lektorským oddělením Národní galerie v Praze.  Projekt se zabýval novými médii v umění a…
učebnice
Autor: Nikol Meyerová
S pomocí tabletu a softwaru Toglic, který nabízí aktivity pro týmovou spolupráci a pro rozvoj komunikačních dovedností, si žáci procvičí a zopakují sloveso TO BE, procvičují slovní zásobu. Žáci při školní práci využí…
aplikace
Autor: Eva Beranová
Text o A. Schweitzerovi z čítanky ČEŇKOVÁ, Jana; DEJMALOVÁ, Kateřina; MARINKOVÁ, Helena. Čítanka pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Praha : Fortuna, 1996. 184 s. část: Albert…
aplikace
Autor: Jiří Krejčí
Projekt využívá možnosti práce ve sdíleném prostředí třídního webu (např. Office 365). Žáci skrze společně tvořené prezentace kooperují na společném díle. To vede k hlubšímu porozumění daného učiva a k posílení kl…
aplikace
Autor: Lenka Mikulášová
Materiál byl vytvořen jako interaktivní hra (test) pro žáky 9. ročníku. Má sloužit jednak k procvičení učiva probraného v hodinách českého jazyka (především literatury) a zčásti i dějepisu, jednak k motivaci žáků do dalších hodin, které…
aplikace
Autor: Petra Vaňková
Žáci řeší sled problémových úloh zaměřených na délkovou míru 1 metr za využití malého robota Ozobota. Cílem není seznámit žáky s Ozobotem, ale využít ho jako prostředek k dosažení cíle. Ozobot má pomáhat ž…
pracovní list
Autor: Debrujáři
Metodický návod k provedení experimentu. Příprava pokusu pro první stupeň - návod a teorie, 2 fotografie z pokusů.
aplikace
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi, která popisuje podmínky při nákupu zboží přes internet. Nakupující má možnost do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Zboží ale nesmí být poškozené. Upozornění na to, že před samotnou…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Cílené šíření falešných zpráv může u veřejnosti vyvolat apatii k politickému dění i pocit ohrožení bezpečnosti. Pořad ukazuje, že velké dezinformačn…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Co dokáže lež, který se věnuje dezinformačním webům. Pasáž vysvětluje pojem troll a upozorňuje, že existují i trollí farmy, kde tito narušovatelé a ovlivňovatelé internetových diskuzí působí hromadně. Krátká…
video
Autor: Česká televize
Pořad o tom, co je to product placement a kde na něj nejčastěji narazíme. Videoprogram nabízí možnost demonstrovat product placement jako doplněk uměleckých programů. Product placement je podprahová reklama, kterou producenti využívají jako zdroj financování uměleckých projektů,…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi objasňuje pojmy phishing, vishing a skimming a poskytuje rady, jak se před nebezpečnými podvody bránit. Phishing se snaží získat citlivé osobní údaje prostřednictvím e-mailu, vishing prostřednictvím mobilního telefonu a skimming…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi vysvětluje, co je phishing (způsob získání citlivých údajů přes internet, kdy podvodníci předstírají, že jsou zaměstnanci banky nebo úřadu - obvykle žádají o číslo bankovního účtu a přístupov…
video
Autor: ČT EDU
Krátká sekvence z pořadu Bankovkovi seznamuje s principy nákupu po internetu, vysvětluje způsoby platby (platební kartou, bankovním převodem). Jsou zde upozornění na možná rizika nákupu po internetu, například, že je nutné vždy započítat dodatečné náklady,…
video