Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Pavel Žalský
Žáci se s pomocí volně dostupné virtuální reality přesouvají do egyptského chrámu Abú Simbel, památky UNESCO a jednoho z nejpozoruhodnějších odkazů faraona Ramesse II. Analýzou chrámových reliéfů a s pomocí dalšího…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Žáci v aktivitě pracují s webovou aplikací Akademie věd ČR, v níž poznávají vynálezy a vynálezce z Českých zemí, kteří jsou spojeni s několika fázemi průmyslové revoluce od 19. do 20. st. Výsledky své práce sdílejí žá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Historie se stává vděčným námětem různých popkulturních zpracování, zejména pak těch filmových a komiksových. Na příkladu slavného komiksu 300: Bitva u Thermopyl si žáci budou moci vyzkoušet porovnání popkulturního zpracov…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Otázku „Jak by to bylo, kdyby…“ si klademe poměrně často, mnohdy ji však v dějepisu považujeme za nevhodnou. Což je škoda. Můžeme např. využít kontrafaktuální historii a přiblížit si skrze ni v porovnání se skutečnými prameny myšlenkový svět…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Tento pracovní list je určen žákům 5. ročníku ZV, případně začátečníkům s jazykovou úrovní A1, kteří se učí anglický jazyk jako další cizí jazyk (2. stupeň ZV, SOŠ). Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní zá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Jídlo je mnohem více než jen základní potřebou našeho těla, je to i způsob, jak sdílet, objevovat kultury a zkoumat různé chutě. Pracovní list napomáhá poznávat různé aspekty jídla, vliv na zdraví a životní prostředí. Zaměřuje se na roz…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Animetod je průvodce rozsáhlou metodickou a výukovou sérií, kterou pro vás postupně připravujeme. Každá lekce obsahuje audiovizuální část, textovou část a metodické a pracovní listy ke stažení. Úvodní lekce je pro vás, kteří se…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Chcete-li zkusit techniku, ve které se může cokoliv v cokoliv proměnit a kde děj filmu není omezen žádnými fyzikálními zákony, je kreslená animace to pravé. S trochou trpělivosti, zručnosti a znalostí některých fint dokážete vytvořit věrohodnou iluzi pohybu. Jak si…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Výroba ploškové loutky patří pod výtvarnou a technickou přípravu před samotnou realizací animovaného filmu. Máte připravený námět, poradili jste si s příběhem, postavami, prostředím a je nejvyšší čas dát svým představ…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Vít Voráček
Plošková animace je založena na snímání jednotlivých filmových oken na ploše. Snímané objekty neboli postavy a pozadí jsou ploché, dvourozměrné. Každá z částí filmového obrazu, která se má pohybovat, je rozstří…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita má za cíl obohatit slovní zásobu na téma volný čas. Cílem je zvládnout jednoduchou konverzaci o svých odpoledních aktivitách, kroužcích a oblíbených či neoblíbených činnostech. Žáky by měl zaujmout…
článek
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Jedna z nejpoužívanějších a nejintuitivnějších multimediálních nástěnek Padlet se stala součástí mé učitelské profese v covidové době. Dozvěděla jsem se o ní na facebookových stránkách digilektorů a od té doby ji řadí…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „můj den“ s důrazem na užití zvratných sloves v přítomném čase. Aktivita zahrnuje tvorbu fotografií a videí s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastn…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Výuková aktivita obsahuje tři úlohy, ve kterých žáci rozvíjí své představy o velkých a malých číslech, zapisují je ve vědeckém formátu (Scientific), porovnávají je a procvičují počítání s nimi s využití…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Pro přípravu roztoku (nejen v chemické laboratoři) o určité koncentraci vyjádřené hmotnostním zlomkem je nutné stanovit množství (myšleno hmotnost nebo objem) použitých složek. Aktivita je praktickou ukázkou využití jedné z možností on-line ná…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Jednou z možností výpočtů molekulových hmotností prostřednictvím digitálních technologií je užití volně dostupného nástroje ChemicalAid, který je součástí sítě vzdělávacích stránek StudentSource network of educational sites…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Bc. Veronika Procházková
Výuková aktivita je zaměřena na seznámení se s Pythagorovou větou v rovině a její využití v praktické úloze. Aktivita skládající se ze dvou částí využívá dvou aplikací – matematického softwaru GeoGebra a Google Maps. Klade…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Veronika Fiedlerová
Digitální kompetence a mediální vzdělávání ve výuce českého jazyka středních odborných škol.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Markéta Adamcová
Výuková aktivita je součástí slohové a komunikační výchovy a zabývá se administrativním funkčním stylem. Díky aktivitě se žáci seznámí s obsahem a strukturou životopisu a motivačního dopisu a naučí se oba útvary napsat v…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
S použitím upravené digitální fotografie žáci vytvoří vlastní dynamický počítačový model v programu GeoGebra a následným experimentováním odhalí závislosti stejnolehlých objektů.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita se zaměřuje na opakování základních frází a slovní zásobu, kterou může žák/žákyně použít při představování se v němčině. To znamená říci jméno, bydliště, věk, datum narození a národnost…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Výuková aktivita je určena žákům, jejichž jazykové znalosti odpovídají jazykové úrovni A1/A2–B1. Žáci vytváří návrh svého bytu v bezplatném online nástroji HOMESTYLER. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní z…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu zvířata s důrazem na užití slovesa být/être v přítomném čase. Díky dílčím aktivitám si žáci během 45 minut procvičí jak psaní, tak i…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Aktivita je zaměřena na efektivní využití vybraných nástrojů tabulkového procesoru MS Excel při zpracování dat statistického šetření a na slovní analýzu zjištěných výsledků.
článek
Autor: Mgr. Daniel Mareš
Termodynamické děje s plynem patří k fyzikálním kapitolám, které jsou pro žáky těžko uchopitelné, jelikož se s nimi v „běžném životě“ nesetkají a pedagog nemá v učebně aparaturu, díky které by mohl tyto děje názorně a pochopitelně…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Žáci v prostředí programu GeoGebra modelují grafy lineárních funkcí, aktivně využívají posuvníky, s jejichž pomocí se grafy dynamicky mění. Na základě experimentování objevují souvislosti koeficientů v předpisu lineární funkce s…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ladislava Whitcroft
V minulém díle jsme si ukázali, jak žáci mohou sbírat a třídit inspirace k vlastní tvorbě pomocí spisovatelského deníku a sociálního záložkování. Nyní se podíváme, jak jim s hledáním inspirace může pomoci…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.
Příspěvek představuje výukovou aktivitu zaměřenou na práci s neuměleckým textem, konkrétněji s textem odborným. Jako příklad je využito slovníkové heslo na Wikipedii. V této aktivitě žáci rozvíjejí dovednosti efektivního vyhledáván…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Kalkulátor je dnes běžně dostupnou a využívanou didaktickou pomůckou digitálních technologií. Aktivita prezentuje efektivní práci s nástrojem Tabulka hodnot a jeho užití při ručním sestrojení grafů funkcí.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ing. Bc. Michaela Rejnová
Tento výukový materiál má sloužit k inspiraci pro užívání nových médií ve výuce výtvarné výchovy. Žáci se zde učí vytvářet animovaná videa s aplikací Stop Motion Studio. Práce může probíhat v men&scaron…
článek
NPO 3.1 DIGI