Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Martin Volný
Zatímco koncept aktivního občanství „adoptoval“ český vzdělávací systém už Bílou knihou v roce 2002, koncept digitálního občanství nám může stále připadat jako neologismus. Přitom právě propojení obou kompetencí přiná…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ing. Kateřina Lichtenberková
Článek poskytuje informace o oblasti člověk a svět práce v souvislosti s revizí RVP G a zařazením digitální kompetence. Obsahuje odkazy na další články a konkrétní digitální výukové nástroje, které lze použít, a přiná…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hanka Neužilová Žáková DiS.
Tato aktivita pomáhá žákům upevnit si informace o minerálech, pochopit jejich význam a využití a zároveň ukazuje možnosti digitálního uchovávání získaných informací.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hanka Neužilová Žáková DiS.
Aktivita pro žáky zaměřená na tvorbu receptů a návodů na tvorbu šetrné domácí prostředky ve virtuální nástěnce, která umožňuje rychlou zpětnou vazbu a možnost komentování.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Letní olympijské hry se letos konají po sto letech opět v Paříži. Tuto příležitost si nesmí nechat ujít (přinejmenším v hodinách francouzštiny) žádný frankofil. A připomíná ji i tato výuková aktivita. Žáci se během ní…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: PhDr. Hana Havlínová Ph.D.
Žáci porovnávají život v různých obdobích v minulosti naší země se současností. Zaměřují se na jevy z běžného života, jako je oblékání, stravování, způsob bydlení. Učí se vyhledávat informace, ukládat odkazy na…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Výuková aktivita se věnuje psaní e-mailu v hodinách cizího jazyka. Aktivita zahrnuje práci se vzorovým e-mailem, fráze potřebné pro napsání e-mailu, tvorbu vlastního e-mailu. Jednotlivé úkoly rozvíjejí komunikační dovednosti ž…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. et Mgr. Tatiana Tupá Bírešová
Aktivita je založena na tvorbě propagandistického komunistického plakátu z období padesátých let dvacátého století. Žáci samostatně vytváří propagandistický leták, o kterém si myslí, že by mohl být reálně použit v dan…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.
Tento článek se zaměřuje na praktický nácvik tvorby žádosti. Tématem je kompenzace za zpoždění letu. Jedná se o takovou komunikační situaci, se kterou se žáci mohli ve svém životě již setkat, případně je pravděpodobné, že se s ní setkají. Budou tedy m…
článek
Autor: Mgr. Denisa Freithová
Výuková aktivita je vhodná pro žáky 3. až 5. ročníku, cílem je seznámení se s velikonočními tradicemi ve světě i u nás. Žák rozvíjí digitální kompetence skrze dovednost vytvářet QR kódy pro aktivity, které na téma…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. et Mgr. Tatiana Tupá Bírešová
Výuková aktivita je zaměřena na porozumění základním událostem a průběhu první světové války. Žáci mají k dispozici několik dobových fotografií, které popisují, následně o nich skrze aplikaci Google Lens dohledávají…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Martin Volný
Lekce se zaměřuje na tzv. euromýty, hoaxy, které představují Evropskou unii jako nevěrohodnou a arogantní organizaci, která kombinací manipulativních a direktivních nástrojů vnucuje evropským občanům změnu jejich hodnotové orientace i zažitého životního…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Helena Peřinová
V této výukové aktivitě do hodin anglického jazyka se zaměříme na základy mediální gramotnosti. V úvodu hodiny se podíváme na to, co žáci vědí o falešných zprávách, vysvětlíme si pojem fake news, deep fake a hoax. Potom si…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Zuzana Majíčková
Žáci si ve webové aplikaci FutureMe napíší dopis na libovolné téma, který pošlou sami sobě (ale mohou i někomu jinému) do budoucnosti. Množství témat je téměř neomezené, takže může zahrnovat všechny jazykové úrovně od A1 až po C2.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Petr Vraný
Vzdělávací aktivita se zaměřuje na bezpečné používání mobilních zařízení a sociálních sítí. Žáci se seznámí s ochranou soukromí online, tvorbou bezpečných hesel a vhodným chováním na sociáln…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Cílem této výukové aktivity je seznámit žáky s „vysokými“ číslovkami ve francouzštině – tedy v rozmezí od 1000 do 100 000 000 000. Třída se promění v tým datových analytiků, kteří si budou muset nutná data &bdquo…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita je určena žákům, jejichž jazykové znalosti odpovídají jazykové úrovni A1/A2–B1. Žáci vytváří návrh svého domova v bezplatném online nástroji HOMESTYLER. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
V rámci této výukové aktivity se žáci stanou „digitálními“ cestovateli po francouzských památkách. A stejně jako praví cestovatelé, i oni budou muset během své dobrodružné cesty po Francii čelit různým nástrahám. Jak…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Zuzana Majíčková
Žáci po seznámení se základními reáliemi o Londýně vytvoří ve dvojici nejprve mapu s místy, která se chystají navštívit, a poté i kvíz v aplikaci Kahoot na téma Londýn. Kvíz by měl obsahovat 10–12 otázek a každ…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Zuzana Majíčková
Žáci pracují ve skupinách po 4–5 členech, kdy v PowerPointu vytvoří návrh, jak by mohl vypadat život na naší planetě v roce 2100. Každá skupina pracuje s konkrétní oblastí (např. vesmír, sport, vzdělávání apod.), kterou si sama vybere. Ž…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Petr Vraný
V tomto výukovém materiálu se žáci ponoří do světa etiky a práva v kyberprostoru. Prozkoumají otázky ochrany soukromí, autorských práv a zodpovědného chování na internetu. Materiál je zaměřen na rozšíření digitáln…
článek
Autor: Mgr. Petr Vraný
Aktivita se zaměřuje na rozšíření povědomí žáků o bankovní identitě (BankID) jako klíčovém aspektu internetové bezpečnosti. Součástí je také poskytování důležitých informací o obecných zásadách ochrany při použ…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
V internetovém prostředí můžeme nalézt mnoho online kalkulátorů počítajících různé matematické veličiny (zpravidla ve spojení s obsahem) související s rovinnými útvary. Mohou nám tak usnadnit rutinní a často časově náročné…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ladislava Whitcroft
V této výukové aktivitě žáci společně zkoumají, čím čtenáře oslovují první věty psaných příběhů, přičemž pracují s konkrétními beletristickými ukázkami. Zamýšlejí se nad tím, jaké prostředky spisovatel…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Petr Vraný
Žáci se stanou členy novinářského týmu s cílem vytvořit školní minizpravodaj. Tato aktivita rozvíjí jejich kreativitu a zasvěcuje je do základů mediální tvorby a to vše formou rychlého a zábavného projektu. Společná práce…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: MUNI PHIL
Materiál se zabývá každodenním životem měšťanské společnosti 19. století s důrazem na osobní hygienu, sanitární zařízení a městskou hygienu. Představuje vývoj a problémy spojené s urbanizací na příkladu asanace Brna (1896-1916).
cvičení
Autor: MUNI PHIL
Vzdělávací materiál se zaměřuje na význačné osobnosti českého cestovatelství – Friče, Eliášovou a Welzla. Skrze jejich cestopisy se žáci dozvídají o různých zemích a kulturách na přelomu 19. a 20. století a zkoumají dobov…
cvičení
Autor: MUNI PHIL
Materiál se zaměřuje na tři významné osobnosti z meziválečného Brna: Jiřího Mahena, Bohuslava Fuchse a Arna Nováka, a jejich vliv na město a kulturu v 20. století. Materiál obsahuje dobové dokumenty a podporuje kritické myšlení žáků.
cvičení
Autor: MUNI PHIL
Materiál se zaměřuje na rozpoznání a obranu proti manipulaci. Ukazuje nejčastěji využívané manipulační taktiky, argumentační chyby a rozdíl mezi logickým argumentováním a emocionálním přesvědčováním. Používá reálné…
cvičení
Autor: MUNI PHIL
Materiál podporuje kritické myšlení a schopnost kvalifikovaného rozhodování žáků. Zaměřuje se na propagandistické aktivity spojené se škůdcem mandelinkou bramborovou a využívá autentické dobové zdroje. Prezentuje se jako reportáž novin…
cvičení