Nerosty v praxi II

Autor materiálu Klára Kimáková
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších vyučovacích hodinách.

V této aktivitě využívají žáci digitální technologie přímo v terénu. Jejich úkolem je najít v okolí několik stanovišť, kde jsou k vidění různé nerosty a pořídit fotografie. Ty si nesmějí vzájemně posílat pro ulehčení práce, čímž se vhodně učí respektovat autorská práva.