Le Point du FLE

Autor materiálu Le Point du FLE
Typ materiálu
aplikace
ANOTACE

Webový portál pro výuku francouzského jazyka s řadou videí, interaktivních a poslechových cvičení. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti (psaní, čtení s porozuměním, poslech), prohlubují slovní zásobu a znalosti reálií. Aktivity mohou být inspirací pro učitele i pro žáky při jejich individuálním procvičování cizího jazyka.

Žáci k učení využívají digitální vzdělávací prostředí, čímž používají digitální technologie pro svůj seberozvoj.