Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

Autor materiálu Jakub Holec
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek se zaměřuje na možnosti uplatňování digitálních technologií ve výuce přírodopisu a biologie. Hlavní částí textu jsou náměty na učební činnosti žáků v rámci různých fází badatelsky orientované výuky. Ta se zaměřuje především na získávání informací a dat, uchovávání informací a dat, vyhodnocování informací a dat, sdílení informací a dat.

Z pohledu digitální gramotnosti nabízí článek mnoho různých aktivit, v rámci kterých může dojít k naplňování očekávaných výstupu vzdělávání v uzlových bodech pro digitální gramotnost. Závisí pouze na konkrétní aktivitě, kterou si učitel vybere.