Nerosty v praxi I

Autor materiálu Klára Kimáková
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších vyučovacích hodinách.

Z hlediska digitální gramotnosti vede aktivita žáky k vyhledávání relevantních informací vztahující se k praktickému využití nerostů, vyhledání blízkého místa, kde mi mohli daný nerost vidět a vyfotit a jejich sdílení se skupinou.