Úvod bude doplněn.

Často kladené dotazy

DigiŠkola je modul Metodického portálu RVP.CZ, který soustřeďuje na jednom místě digitální vzdělávací zdroje a další podpůrné materiály vytvořené odborníky a ověřené v praxi, které tak nabízí k využití školám. Cílem DigiŠkoly je pomoci v zavádění inovovaného RVP ZV v oblasti ICT a tím podpořit širší smysluplné zapojení digitálních technologií do výuky na základě využívání kvalitních digitálních vzdělávacích zdrojů.

DigiŠkola je otevřena všem, bez nutnosti registrace.