Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Lenka Březinová, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Článek pro učitele přichází s námětem, jak zapojit digitální technologie do pracovních činností ve třetím ročníku ZŠ. Na realizované činnosti se ukazuje smysluplné propojení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oblastí…
článek
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení různých digitálních zařízení, určování jejich účelu a možnosti využití. Žáci nejprve…
aplikace
Autor: neuveden
Žák si může udělat test svých schopností a získat doporučení, na jaký typ školy by se měl hlásit a k jakému povolání je vhodný, se kterým může dále pracovat učitel nebo kariérový poradce. K dispozici jsou také pracovní…
aplikace
Autor: O2 Chytrá škola

Portál pro učitele, rodiče i děti, který učí používat internet bezpečně a chytře.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
internet
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: Jakub Holec
Text je zaměřen na možnosti využití digitálních technologií při výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Některé z uvedených námětů učebních činností lze vhodně využít i na 1. stupni ZŠ při provádění pozorování přírody a…
článek
Autor: Milan Prikner
Podrobně popsanou aktivitu, která je určena pro žáky 2. stupně, lze velmi snadno snížit na úroveň, kterou zvládnou i žáci 1. stupně. Pro vlastní skládání je důležité vyhledání videonávodu vhodného výrobku. Ten si žáci můžou zvolit…
článek
Autor: Markéta Zelená
Záznam 20minutové lekce z živého vysílání televizní výuky českého jazyka pro 3. ročník ukazuje, jak lze propojit práci s textem (pracovní postup) s tvorbou vlastního výrobku. Aktivitu je možné rozšířit a doplnit o využití…
video
Autor: Bubbl.us
Aplikaci Bubbl žáci mohou využít při třídění informací, např. při třídění organismů do skupin podle zvolených kritérií, při uspořádávání myšlenek a při plánovaní a následném zaznamenání pokusu. Využit…
aplikace
Autor: Zdeňka Šimíčková
Zpracovaná výuková aktivita je zaměřena na pozorování přírody. V přípravné fázi žáci v doporučených zdrojích (i online) vyhledávají potřebné informace, které budou potřebovat pro naplánování pokusu a jeho realizaci.…
pracovní list
Autor: Lucie Zavoralová
Popsaná výuková lekce zahrnuje několik kroků badatelské činnosti, z nichž dva nabízejí prostor pro využití digitálních technologií. Při dlouhodobém systematickém zaznamenávání průběhu pokusu mohou žáci pořizovat fotografie nebo videoz…
pracovní list
Autor: Markéta Vokurková
Dlouhodobější aktivita je založena na vlastní badatelské činnosti žáků. Realizují pokus, pozorují a zaznamenávají růst tulipánů. Svá pozorování zaznamenávají a zapisují do tabulky, kterou si sami navrhnou. Pokud žáci nemají…
pracovní list
Autor: neuveden
Youtube kanál online magazínu I-creative nabízí inspiraci, náměty a návody, které může učitel využít při tvoření se svými žáky. Žáci si sami můžou zvolit výrobek, např. podle materiálu, který chtějí použít, podle ročního…
video
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, díky kterému žáci pracují s filmovými ukázkami na portálu Infoabsolvent a seznamují se tak s různými povoláními. V zadání prvního úkolu najdeme: Společně se spolužáky vyber v systému infoabsolvent.cz…
pracovní list
Autor: Andrea Tláskalová
V lekci určené pro žáky 1. ročníku je zařazeno využití časosběrného videa (20:35 minuta záznamu), které umožňuje žákům, aby sledovali průběh pokusu a diskutovali nad ním. Pořízení časosběrného videa není technicky náročnou záležitostí, s…
video
Autor: Josef Levý, Lenka Rapantová
Článek v časopise Komenský (číslo 04/ roč. 143) na s. 47 - 55 přináší popis třech aktivit badatelsky orientovaného vyučování (Chov motýlů, Chov zlatohlávků, Chov mravenců), při který žáci vhodně využijí digitální technologie. Autoři…
článek
Autor: doc. Jiří Dostál
Databáze TechnoMet vytvořená Katedrou technické a informační výchovy je sbírkou metodických námětů na technické činnosti. Obsahuje i soubor odkazů na videometodiky, které lze vhodně využít ve výuce na 1. stupni.
video
Autor: Ing. Kateřina Tvrdá, Ing. Petr Czekaj
Příručka pro učitele k aplikaci Můj život po škole, která je určena ke kariérovému rozvoji žáků, provází je skrze většinu výstupů okruhu Svět práce a také základy finanční gramotnosti. Žáci si vybírají možné budoucí…
aplikace
Člověk a svět práce
volba povolání
profesní orientace
kariérové poradenství
kariéra
kariérové kompetence
kariérové vzdělávání
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita Sledování vývoje motýlů je zaměřená na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr. Aktivita přirozeným způsobem vede žáky k porozumění životnímu cyklu…
článek
Autor: Lucie Tůmová
Článek je ukázkou využití digitálních technologií ve výuce. Žáci si mohou v konkrétní situaci (výroba podle videonávodu) uvědomit, že technologie mohou být využívány smysluplně a účelně.
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V čá…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
  Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V č…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita zaměřená na pozorování s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr je příkladem smysluplného využití digitálních technologií ve výuce na 1. stupni. Je vhodné ji realizovat jako dlouhodob…
článek
Autor: neuveden
Katedra technické a informační výchovy pod vedením doc. J. Dostála zpracovala a uveřejnila soubor vybraných videí, která lze vhodně využít k naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Jsou uspořá…
video
Autor: Lucie Tůmová
Text ukazuje zapojení digitálních technologií do výuky na situaci, která je velmi blízká běžnému životu žáků. Následná tvorba scénáře vlastního videonávodu (příp. jeho natočení) dává žákům pří…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
V lekci zaměřené na pozorování proměn přírody využívá paní učitelka časosběrné video pro pozorování "barevných" pokusů. V lekci je zařazeno přibližně od 20 minuty. Časosběrné video umožňuje dětem pozorovat a popsat jevy, které jsou pro ně v delš…
video