Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Lenka Březinová, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Článek pro učitele přichází s námětem, jak zapojit digitální technologie do pracovních činností ve třetím ročníku ZŠ. Na realizované činnosti se ukazuje smysluplné propojení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oblastí…
článek
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení různých digitálních zařízení, určování jejich účelu a možnosti využití. Žáci nejprve…
aplikace
Autor: neuveden
Žák si může udělat test svých schopností a získat doporučení, na jaký typ školy by se měl hlásit a k jakému povolání je vhodný, se kterým může dále pracovat učitel nebo kariérový poradce. K dispozici jsou také pracovní…
aplikace
Autor: Microsoft Office support
Nástroje od Microsoft Office (ale dají se využít i free verze Libre Office), které využívá celá řada škol, mají poměrně jednoduché využití v dějepise např. pro tvorbu časových os. Funkce Smart Art umožňuje každému žákovi na počítači či tabletu…
aplikace
Autor: O2 Chytrá škola

Portál pro učitele, rodiče i děti, který učí používat internet bezpečně a chytře.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
internet
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno
Metodická příručka pro učitele a pracovní materiály pro žáky k realizaci dvouměsíčního třídního projektu zaměřeného na volbu povolání. Žáci jsou v projektu vedeni k používání kancelářské digitální techniky …
pracovní list
Člověk a svět práce
volba povolání
projekt
Autor: Microsoft Office support
Ověřit se žáky, že se umí chovat v situacích, kdy na ně digitální zařízení reaguje chybovými hláškami, je vždy složité. Nejde jednoduše simulovat danou situaci, je vhodné trénovat běžné rizikové situace - připojení flash disku,…
cvičení
Autor: Jakub Holec
Text je zaměřen na možnosti využití digitálních technologií při výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Některé z uvedených námětů učebních činností lze vhodně využít i na 1. stupni ZŠ při provádění pozorování přírody a…
článek
Autor: Milan Prikner
Podrobně popsanou aktivitu, která je určena pro žáky 2. stupně, lze velmi snadno snížit na úroveň, kterou zvládnou i žáci 1. stupně. Pro vlastní skládání je důležité vyhledání videonávodu vhodného výrobku. Ten si žáci můžou zvolit…
článek
Autor: Markéta Zelená
Záznam 20minutové lekce z živého vysílání televizní výuky českého jazyka pro 3. ročník ukazuje, jak lze propojit práci s textem (pracovní postup) s tvorbou vlastního výrobku. Aktivitu je možné rozšířit a doplnit o využití…
video
Autor: Jitka Rambousková
Webinář, který představuje digitální nástroje pro zpracování a prezentaci (školních) projektů, a dává učitelům základní náhled na to, jak zadávat školní práce a projekty pomocí digitálních technologi…
webinář
Autor: Eduin
Metodická příručka pro učitele k online aplikaci Co umím, ve které si žáci tvoří své osobní kariérové portfolio – shromažďují na jednom místě záznamy o všech úspěšných výkonech a důležitých momentech ve &scaron…
učebnice
aplikace
volba povolání
osobní portfolio
svět práce
Autor: kolektiv autorů
Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace přináší učitelům zkušenosti a náměty aktivity pro kariérový rozvoj žáka, realizované v různých evropských zemích. Příručka jde napříč celou oblastí kari…
učebnice
volba povolání
svět práce
profesní orientace
kariérové poradenství
Autor: Bubbl.us
Aplikaci Bubbl žáci mohou využít při třídění informací, např. při třídění organismů do skupin podle zvolených kritérií, při uspořádávání myšlenek a při plánovaní a následném zaznamenání pokusu. Využit…
aplikace
Autor: Zdeňka Šimíčková
Zpracovaná výuková aktivita je zaměřena na pozorování přírody. V přípravné fázi žáci v doporučených zdrojích (i online) vyhledávají potřebné informace, které budou potřebovat pro naplánování pokusu a jeho realizaci.…
pracovní list
Autor: Lucie Zavoralová
Popsaná výuková lekce zahrnuje několik kroků badatelské činnosti, z nichž dva nabízejí prostor pro využití digitálních technologií. Při dlouhodobém systematickém zaznamenávání průběhu pokusu mohou žáci pořizovat fotografie nebo videoz…
pracovní list
Autor: Markéta Vokurková
Dlouhodobější aktivita je založena na vlastní badatelské činnosti žáků. Realizují pokus, pozorují a zaznamenávají růst tulipánů. Svá pozorování zaznamenávají a zapisují do tabulky, kterou si sami navrhnou. Pokud žáci nemají…
pracovní list
Autor: neuveden
Youtube kanál online magazínu I-creative nabízí inspiraci, náměty a návody, které může učitel využít při tvoření se svými žáky. Žáci si sami můžou zvolit výrobek, např. podle materiálu, který chtějí použít, podle ročního…
video
Autor: 3. ZŠ Cheb
Žáci by od nejmladšího věku měli být vedeni k uvědomění, že naše zdraví je důležité. Před zařazením technologií do výuky je vhodné stanovit konkrétní pravidla, jak se při práci s nimi chovat. Součástí by měly být také…
článek
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, díky kterému žáci pracují s filmovými ukázkami na portálu Infoabsolvent a seznamují se tak s různými povoláními. V zadání prvního úkolu najdeme: Společně se spolužáky vyber v systému infoabsolvent.cz…
pracovní list
Autor: Andrea Tláskalová
V lekci určené pro žáky 1. ročníku je zařazeno využití časosběrného videa (20:35 minuta záznamu), které umožňuje žákům, aby sledovali průběh pokusu a diskutovali nad ním. Pořízení časosběrného videa není technicky náročnou záležitostí, s…
video
Autor: Josef Levý, Lenka Rapantová
Článek v časopise Komenský (číslo 04/ roč. 143) na s. 47 - 55 přináší popis třech aktivit badatelsky orientovaného vyučování (Chov motýlů, Chov zlatohlávků, Chov mravenců), při který žáci vhodně využijí digitální technologie. Autoři…
článek
Autor: doc. Jiří Dostál
Databáze TechnoMet vytvořená Katedrou technické a informační výchovy je sbírkou metodických námětů na technické činnosti. Obsahuje i soubor odkazů na videometodiky, které lze vhodně využít ve výuce na 1. stupni.
video
Autor: Ing. Kateřina Tvrdá, Ing. Petr Czekaj
Příručka pro učitele k aplikaci Můj život po škole, která je určena ke kariérovému rozvoji žáků, provází je skrze většinu výstupů okruhu Svět práce a také základy finanční gramotnosti. Žáci si vybírají možné budoucí…
aplikace
Člověk a svět práce
volba povolání
profesní orientace
kariérové poradenství
kariéra
kariérové kompetence
kariérové vzdělávání
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita Sledování vývoje motýlů je zaměřená na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr. Aktivita přirozeným způsobem vede žáky k porozumění životnímu cyklu…
článek
Autor: Lucie Tůmová
Článek je ukázkou využití digitálních technologií ve výuce. Žáci si mohou v konkrétní situaci (výroba podle videonávodu) uvědomit, že technologie mohou být využívány smysluplně a účelně.
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V čá…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
  Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V č…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita zaměřená na pozorování s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr je příkladem smysluplného využití digitálních technologií ve výuce na 1. stupni. Je vhodné ji realizovat jako dlouhodob…
článek
Autor: neuveden
Katedra technické a informační výchovy pod vedením doc. J. Dostála zpracovala a uveřejnila soubor vybraných videí, která lze vhodně využít k naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Jsou uspořá…
video