Digitální svět

Autor materiálu InGENERATION
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení různých digitálních zařízení, určování jejich účelu a možnosti využití. Žáci nejprve diskutují nad současnými digitálními prostředky. Následně spolupracují při sestavení myšlenkové mapy digitálních zařízení. Doporučení pro rodiče směřuje k vytvoření rodinných pravidel pro užívání digitálních prostředků. Rodiče mají k dispozici odkazy na další informace k tomuto tématu.

Skupinová práce, poznání digitálních zařízení, jaké jsou jejich možnosti, co s nimi lze dělat, a jak je vhodně použít.