Proměna dokonalá a její využití ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět

Autor materiálu Josef Levý, Lenka Rapantová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Článek v časopise Komenský (číslo 04/ roč. 143) na s. 47 - 55 přináší popis třech aktivit badatelsky orientovaného vyučování (Chov motýlů, Chov zlatohlávků, Chov mravenců), při který žáci vhodně využijí digitální technologie. Autoři doporučují pro komplexní písemný a grafický záznam pozorování využití lapbooků - interaktivních sešitů (Co je lapbook? najdete např. zde: http://zakatedrou.cz/?p=1033). Psané a obrazové materiály si žáci mohou vyhledat a vytisknout z doporučených online zdrojů, v průběhu pozorování si pořizují vlastní fotografie, které také vhodně využijí. V dílčích úkolech žáci využijí mikroskop a lupu (může být digitální). Při využití vyhledaných obrazových materiálů je vhodné zmínit proplematiku autorských práv, učitel vede žáky k využití citací použitých zdrojů. Papírovou verzi svého lapbooku mohou žáci zinteraktivnit, např. při využití QR kódů (inspirace zde: https://www.pancelcino.cz/lapbook-v-lapbook-a-mobilni-technologie/). Případně mohou tvořit digitální lapbook (např. v aplikaci: https://www.canva.com/create/ebooks/) a využít nejen fotografie, ale i videa.