O povoláních

Autor materiálu vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Typ materiálu
pracovní list
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Pracovní list, díky kterému žáci pracují s filmovými ukázkami na portálu Infoabsolvent a seznamují se tak s různými povoláními.

V zadání prvního úkolu najdeme: Společně se spolužáky vyber v systému infoabsolvent.cz filmové ukázky tří různých povolání. Postupně si je promítněte a potom, už každý za sebe, zapiš, co jsi o nich zjistil. 

Žáci jsou tedy vedeni k použití online portálu Infoabsolvent.cz a k vyhledání videí. Video musí reflektovat a vše zapisují do pracovního listu. Díky videím se seznamují s různými typy povolání a pracovních činností.