Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: neuveden
10 minutové video ukazuje počátky kyberšikany a nabízí zamyšlení, jak by bylo vhodné vzniklou situaci řešit. Video může vyučující využít jako motivační úvod k diskuzi nebo dalšími aktivitami souvisejícími  s online…
video
Autor: neuveden
Čtyřstránkový leták přehledně zpracovává základní informace o problematice kyberšikany včetně příkladů jejích projevů. Nabízí možnosti, jak se kyberšikaně bránit. Materiál umožňuje učiteli, aby se rychle zorientoval v dané problematice.…
učebnice
Autor: doc. Jiří Dostál
Databáze TechnoMet vytvořená Katedrou technické a informační výchovy je sbírkou metodických námětů na technické činnosti. Obsahuje i soubor odkazů na videometodiky, které lze vhodně využít ve výuce na 1. stupni.
video
Autor: Daniela Drobna, Achmed Abdel-Salam
Obrázková kniha s krátkými texty popisuje jeden den v zoologické zahradě, ve které všechna zvířátka používají Internet. Smartphony, tablety, PC i notebooky jsou součástí jejich každodenního života. V úvodu se děti seznámí s…
učebnice
Autor: Ing. Kateřina Tvrdá, Ing. Petr Czekaj
Příručka pro učitele k aplikaci Můj život po škole, která je určena ke kariérovému rozvoji žáků, provází je skrze většinu výstupů okruhu Svět práce a také základy finanční gramotnosti. Žáci si vybírají možné budoucí…
aplikace
Člověk a svět práce
volba povolání
profesní orientace
kariérové poradenství
kariéra
kariérové kompetence
kariérové vzdělávání
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita Sledování vývoje motýlů je zaměřená na pozorování vývoje motýlů s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr. Aktivita přirozeným způsobem vede žáky k porozumění životnímu cyklu…
článek
Autor: Lucie Tůmová
Článek je ukázkou využití digitálních technologií ve výuce. Žáci si mohou v konkrétní situaci (výroba podle videonávodu) uvědomit, že technologie mohou být využívány smysluplně a účelně.
článek
Autor: Hana Havlínová
Text odpovídá na otázku, proč bychom měli věnovat pozornost čtení elektronických textů již na 1. stupni základní školy. A nabízí návod, jak na to.
článek
Autor: Martina Štikarovská
Text představuje aktivity, které umožňují žákům, aby si postupně osvojili dovednost vytvářet vlastní text v digitální podobě. Autorka sice uvádí zkušenosti s využitím konkrétního SW, ale mohou být inspirací na činnosti a aktivity i pro učitele,…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V čá…
článek
Autor: Petra Cemerková Golová
  Podrobný popis dlouhodobého projektu je zaměřen především na rozvíjení čtenářské gramotnosti. Tvorba vlastního sdělení na 1. stupni neprobíhá pouze v písemné podobě, ale i v podobě ústní a může mít i podobu obrazovou. V č…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita zaměřená na pozorování s využitím digitálního záznamu – fotografie, video, časosběr je příkladem smysluplného využití digitálních technologií ve výuce na 1. stupni. Je vhodné ji realizovat jako dlouhodob…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Propojení badatelských aktivit s digitálními technologiemi umožňuje rozšířit spektrum činností, kterým se mohou žáci na 1. stupni věnovat. Jedná se o silný motivační prvek pro jejich další poznávání v oblasti přírodní…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Text na konkrétní aktivitě ukazuje smysluplnost využívání digitálních technologií ve výuce na 1. stupni základní školy. Zkoumání teplotních rozdílů, do kterého jsou zapojeny i digitální technologie, umožňuje žá…
článek
Autor: neuveden
Katedra technické a informační výchovy pod vedením doc. J. Dostála zpracovala a uveřejnila soubor vybraných videí, která lze vhodně využít k naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Jsou uspořá…
video
Autor: Eva Nováková
Text na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze připravit matematické zadání, které nesměřuje pouze k rutinním výpočtům, ale poskytne žákům prostor k hledání souvislostí. Vede je k posouzení úplnosti dat s ohledem na řešený probl…
článek
Autor: Martina Štikarovská
Příspěvek objasňuje důvody, proč mají učitelé věnovat pozornost osvojování návyků spojených s psaním na dotykovém zařízení nebo na klávesnici a jaké jsou odlišnosti od běžného psaní. Nabízí tipy na konkrétní…
článek
Autor: Martina Štikarovská
Příspěvek s praktickými ukázkami aktivit a výsledky žáků při práci na tabletech už od prvního ročníku. V článku najdete tipy, jak všemožně zapojit aktivitu Zapojte se! ze SMART Notebooku do různých částí hodiny. S touto aktivitou můžete pracovat s dětmi ve…
článek
Autor: David Fišer
Zvládnutí uživatelských dovedností týkajících se digitálních technologií je velmi důležité pro samostatnou práci žáků nejen v období distanční výuky. Text přináší "návod", jak jednoduchým způsobem…
článek