Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na pochopení kategorizace informačních zdrojů a účel klíčových slov. Žáci postupně prochází třemi aktivitami. První…
aplikace
Autor: InGENERATION
Sada tří tisknutelných listů (pracovního pro žáky, metodického pro učitele, doporučujícího pro rodiče) cílí na posouzení různých digitálních zařízení, určování jejich účelu a možnosti využití. Žáci nejprve…
aplikace
Autor: Doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Žák se setká s několika situacemi v online prostředí, které ohrožují jeho osobní bezpečí a získá tak představu o tom, jak se v těchto situacích zachovat. Čemu se má vyvarovat a s kým krizovou situaci probrat. Zaměřeno na budování digitáln…
článek
Autor: Tereza Vodičková
Ukazujeme žákům, jakým způsobem se dá manipulovat obsahem mediálních zpráv. Aktivita pracuje s přednáškou Brain and Breakfast a se Surfařem po internetu od Zvol si info. Společně s žáky vytváříme návod, jak postupovat, než se článek rozhodnou sdílet.…
aplikace
Autor: Buď safe online (AVAST)

Interaktivní online kurz. Žáci 2. stupně ZŠ zjistí, jak se správně a bezpečně chovat na internetu.

aplikace
Nina Jakešová
kybergrooming
netiketa
bezpečnost
kritické myšlení (ověření)
e-safety
internet
kyberšikana
sexting
soukromí
Autor: WIKIMEDIA
Video seznamuje posluchače s praktickým postupem, jak vytvářet a editovat hesla na Wikipedii. Využití je možné při rozvoji digitální gramotnosti žáků, kteří se tak naučí tvořit nový digitální obsah s dodržováním právních norem v digit…
článek
Autor: MFF UK
Článek jako součást širšího materiálu se zaměřuje na možnosti pozorování detailů přírody pomocí digitálních technologií. Ukazuje na možnosti uplatňování USB mikroskopů a nástavců s makro čočkou při výuce, ve které žá…
článek
Autor: TechSophia
Edukativní hra je určena pro žáky 1.–3. ročníku. Je možné ji využít i s žáky vyšších ročníků, kteří potřebují podporu a motivaci pro řešení nestandardních úloh. Je založena na řešení hádanek a hlavolamů a ž…
aplikace
Autor: Mgr. Lenka Březinová, PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
Článek pro učitele přichází s námětem, jak zapojit digitální technologie do pracovních činností ve třetím ročníku ZŠ. Na realizované činnosti se ukazuje smysluplné propojení vzdělávacího obsahu vzdělávacích oblastí…
článek
Autor: Hana Havlínová a Daniela Pavlová
Text popisuje aktivitu realizovanou v 1. ročníku, která je propedeutikou pro práci s klíčovými slovy.  Dovednost pracovat se slovy a s jejich významem využijí žáci při tvorbě vlastních textů v pozdějším období. Z pohledu jednotlivého žáka se sice…
článek
Autor: Martin Müller, Hana Havlínová
Text popisuje aktivitu zaměřenou na naplánování a provedení jednoduchého statistického šetření, které se vztahuje k místu, kde se nachází daná škola. Během aktivity žáci třídí sesbíraná data do přehledný…
článek
Autor: Havlínová Hana, Švimberská Lenka
Článek praktického charakteru rozpracovává činnost realizovanou s žáky 4. ročníku základní školy. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, řeší problém, sbírají a třídí data, vyhledávají informace z různých zdrojů a…
článek
Autor: Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.
Článek popisuje dlouhodobou aktivitu, jejímž cílem je zpracovat téma ptáci pohledem více gramotností, např. porovnat informativní a umělecký text, vyrobit ptačí budku z papíru a popsat svůj postup atd. Druhá aktivita vybízí k vyhledáván…
článek
Autor: Mgr. Petra Boháčková, PhDr. Jitka Tůmová
Článek se zabývá využitím tabletů v hodinách anglického jazyka. Žáci si mohou vytvořit vlastní e-knihy pomocí webové aplikace Book Creator. Během aktivity si procvičí psanou formu angličtiny v online prostředí za využití klávesnice pro daný…
aplikace
Autor: Eva Fanfulová, Markéta Čonková
Webinář představuje několik aktivit na rozvoj digitální gramotnosti napříč předměty na 2. stupni základní školy. Každá aktivita je popsána z hlediska jejího přínosu z hlediska digitální gramotnosti žáků. Pro přírodopis je představena aktivita…
webinář
Autor: Tereza Odcházelová, Jakub Holec
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Přírodopis
Fyzika
Autor: Jakub Holec
Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je…
článek
Autor: Jakub Holec
Aktivita představuje zajímavý způsob, kterým mohou žáci znázornit buněčné organely za využití programu pro tvorbu komiksů StoryboardThat. Žáci jednotlivé organely připodobní k různým místnostem (například školy) a vytvoří komiks. Aktivita…
článek
Autor: Jiří Kutina, Martina Černá
Příspěvek se zabývá charakteristikou programu ChemSketch, který umožňuje například kreslení a vizualizaci chemických struktur, reakcí nebo chemických aparatur. Poskytuje tak žákům možnost vytvářet jednoduchý digitální obsah, učí je vyjadřovat…
článek
Chemie
chemické editory
chemické nádobí a náčiní
chemická reakce
Autor: Jakub Holec
Námět aktivity je postaven na pozorování volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin v okolí školy a pořízení vlastní fotografie. Dále žáci za pomocí vhodných zdrojů vytváří "Kartu živočicha / rostliny", kde uvá…
článek
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Reklamní Bingo je aktivita, která se dá použít pro různé očekávané výstupy v předmětu Výchova k občanství. Příklad pracuje zejména s obsahem tematického celku Člověk ve společnosti, konkrétně se jedná hlavně o kritické přistupován…
článek
Autor: NÚKIB
PDF soubor obsahuje 4 hry pro žáky 1. stupně ZŠ, které mají pomoci dětem rozumět tomu, jaká úskalí jim používání technologií a internetu přináší, a jak některé problémy řešit. Aktivity jsou zaměřeny na skupinovou i individuá…
aplikace
Autor: CZ.NIC
Tato lekce je součástí projektu Jak na internet. DVZ obsahuje edukační video, komiks pro děti, e-book a výukový materiál ke stažení. Lekce ukazuje rozdíl mezi seriózními a podvodnými e-shopy, věnuje se kvalitě zboží, způsobům doručení a převzetí zbož…
video
Autor: cz.nic
Gamifikovaná vzdělávací aktivita pro žáky 5. & 6. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických…
aplikace
Autor: O2 Chytrá škola

Podvodné a ukradené účty nejsou na internetu novinkou, přečtěte si šest základních tipů, jak se bránit.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
ochrana účtů
Autor: O2 Chytrá škola

Ubránit se před počítačovými podvody stoprocentně nelze, přesto se jim ale lze aspoň částečně bránit.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
počítačový vir
počítačový podvodník
Autor: O2 Chytrá škola

Jak předejít nepříjemným situacím při online nakupování? Leckdy tomu lze předejít.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online nákup
m-platby
Autor: O2 Chytrá škola

Jak mají děti bezpečně používat internet – rady pro učitele i rodiče včetně podpůrných materiálů.

aplikace
Marie Mališková
bezpečí na internetu
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: Milan Hausner
Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší nejen přehled legislativy, ale také příklady z praxe, vysvětluje častá chybná a nadbytečná řešen…
webinář
Autor: Mgr. Martin Vonášek
Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dějepis