Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Tereza Bočanová, Monika Olšáková, Daniel Pražák
Materiál představuje aplikace pro školní výuku zeměpisu k mapovému portálu Atlas.mapy.cz. Jedná se o soubor ukázkových hodin a pracovních listů k vybraným geografickým tématům využívajícím online interaktivní digit…
aplikace
Autor: ENDUSPACE (ESA)
Systém LeoWorks nabízí výukové programy ke zpracování a k aplikacím satelitních snímků v angličtině, ve kterých se žáci učí pracovat s vybranými geoinformačními zdroji, učí se rozumět grafickému vyjádření a…
aplikace
Autor: Google Earth
Webová aplikace s podrobným zobrazením planety Země umožňuje nejrůznější činnosti pro vyhledávání, zobrazování, analýzu a hodnocení geoinformačních zdrojů. S aplikací Google Earth pro vyhledávač Chrome lze přímo v prohl…
aplikace
Autor: ArcGIS
Článek je zaměřen na využívání cloudové aplikace ArcGIS, představuje její základní funkce a nástroje. Seznamuje zájemce s možnostmi získávání, hodnocení a zpracování geografických dat v digitálním formá…
článek
Autor: ArcGIS
Didaktické webové materiály, které vytvořila firma ARCDATA Praha, představují možnosti zařazení geografických informačních systémů do výuky: aplikace, návody, metodické materiály, příklady a ukázky aktivní práce s mapovými…
aplikace
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které ná…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnot…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis