Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnot…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které ná…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: MFF UK
Příspěvek je součástí textů sborníku Dílny heuréky 2016 na str. 47-50 (autor Miroslav Jílek). Stručně shrnuje možnosti použití  technologie Arduina jako měřicího systému. Kromě samotného Arduina a příslušenství je představen předevší…
článek
dálkový průzkum Zěmě
geofyzika
Autor: ArcGis
Webová stránka firmy ARCDATA Praha představuje možnosti zařazení geografických informační systémů do výuky, seznamuje zájemce s on-line nástrojem ArcGIS, jeho možnostmi, ovládáním a desktopovým programem pro zpracování složitější…
aplikace
Autor: ArcGIS
Didaktické webové materiály, které vytvořila firma ARCDATA Praha, představují možnosti zařazení geografických informačních systémů do výuky: aplikace, návody, metodické materiály, příklady a ukázky aktivní práce s mapovými…
aplikace
Autor: ArcGIS
Článek je zaměřen na využívání cloudové aplikace ArcGIS, představuje její základní funkce a nástroje. Seznamuje zájemce s možnostmi získávání, hodnocení a zpracování geografických dat v digitálním formá…
článek
Autor: ČÚZK
Mapový geoportál umožňující přístup ke katastrálním databázím a mapám České republiky a k činnostem s nimi. Velmi vhodný zdroj k aktivizaci žáků pro práci s digitalizovanými zdroji veřejné správy důležitými…
aplikace
Autor: ČHMÚ
Mapový portál umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám hydrometeorologických dat České republiky a k činnostem s nimi. Poskytují se digitalizované mapy, data a další zdroje k orientaci v…
aplikace
Autor: Infrastructure for Information in Europe (INSPIRE)
Národní portál pro prostorová data umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám v rámci systému INSPIRE. INSPIRE je iniciativa Evropské komise pro vytvoření evropské infrastruktury prostorov…
aplikace
Autor: Google Earth
Webová aplikace s podrobným zobrazením planety Země umožňuje nejrůznější činnosti pro vyhledávání, zobrazování, analýzu a hodnocení geoinformačních zdrojů. S aplikací Google Earth pro vyhledávač Chrome lze přímo v prohl…
aplikace
Autor: Wiki Geocaching.cz
Webový portál je možné využívat ve výuce zeměpisu k aplikacím geocachingu, hry na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (česky ke…
aplikace
Autor: ENDUSPACE (ESA)
Systém LeoWorks nabízí výukové programy ke zpracování a k aplikacím satelitních snímků v angličtině, ve kterých se žáci učí pracovat s vybranými geoinformačními zdroji, učí se rozumět grafickému vyjádření a…
aplikace
Autor: Central Inteligence Agency (CIA)
Geoinformační databáze vhodná pro činnosti žáků s prostorovými informacemi. Uvádějí se základní informace o jednotlivých státech světa, cestovní informace, mapy regionů, srovnání jednotlivých států světa podle vybraných…
aplikace
Autor: Plzeňský kraj
Mapový portál obsahující referenční mapy včetně leteckých snímků současných i družicových, rovněž obsahující celou řadu tematických map, jejichž podobu si může uživatel vizualizovat podle svých potřeb (doprava, školství, životní prostřed…
aplikace
Autor: Tereza Bočanová, Monika Olšáková, Daniel Pražák
Materiál představuje aplikace pro školní výuku zeměpisu k mapovému portálu Atlas.mapy.cz. Jedná se o soubor ukázkových hodin a pracovních listů k vybraným geografickým tématům využívajícím online interaktivní digit…
aplikace