Aplikace pro Atlas.mapy.cz

Autor materiálu Tereza Bočanová, Monika Olšáková, Daniel Pražák
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Materiál představuje aplikace pro školní výuku zeměpisu k mapovému portálu Atlas.mapy.cz. Jedná se o soubor ukázkových hodin a pracovních listů k vybraným geografickým tématům využívajícím online interaktivní digitální mapy:

-          Počasí a podnebí ve světě i u nás

-          Vliv těžby surovin na ekonomiku státu

-          Úvod k nově probíranému kontinentu

Ukázkové hodiny jsou tvořeny na míru pro jednotlivé digitální mapy. Výuku je možné vést přesně podle doporučených postupů nebo lze jimi vyučovací hodinu zeměpisu jen doplnit. Žáci jsou vedeni k vyhledávání, znázorňování, k analýze, srovnávání a hodnocení digitalizovaných prostorových informací. Uvádějí se vhodné metody a nástroje pro videokonference a chaty, ideálně s možnostmi činností žáků ve skupinách.