Mapy s příběhem – Vodstvo světa

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Tvorba digitálního obsahu se začleněním webových map s využitím metody (šablon) Esri Story Maps (Esri Mapy s příběhem) na příkladu zadání prostorové analýzy světových vodních toků. Žáci vyhledávají, analyzují a hodnotí geografická data a informace o světovém vodním toku. Tato data a informace následně třídí a zpracovávají pomocí šablony Esri Story Maps. Vytváří tak vlastní webovou mapu (technikou příběhové mapy), prostřednictvím níž prezentují poznatky o vybraném vodním toku světa. Při tvorbě příběhové mapy dbají netikety a autorských práv a licencí.

Zeměpis