Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Wendy Adams a kol.
Žák sám nastavuje parametry experimentu, čte v grafech.  Simulace pohybu panáčka, propojená s grafickým záznamem dráhy, rychlosti a akcelerace.  Žák si sám nastavuje parametry experimentu, modeluje různé situace a čte hodnoty z grafů. Vyžaduje java script.
aplikace
Autor: Sam Reid a kol.
Simulace dějů v elektrickém obvodu : tok elektronů v obvodu, změny teploty rezistoru, závislost směru proudu na zapojení zdroje. Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o…
aplikace
Autor: Chris Malley (developer) a kol.
Simulace pohybu molekul dvou plynů při difuzi. Sledování vlivu teploty, tlaku a vzdálenosti látek na průběh difuze. Žáci rozvíjejí své digitální schopnosti prostřednictvím ovládání simulace fyzikálního jevu vytvořené v aplikaci…
aplikace
Autor: Yuen-ying Carpenter a kol.
Pozorování pohybu molekul v různých skupenstvích látek při změně teploty a objemu nádoby. Žáci rozvíjejí svůj vztah k digitálním technologiím prostřednictvím ovládání simulace fyzikálního jevu vytvořené v aplikaci…
aplikace
Autor: Michael Dubson a kol.
Simulace umožňuje vytvořit si  model vlastní sluneční soustavy ze 2, 3 4 těles a sledovat parametry jejich pohybu. Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o možnostech počí…
aplikace
Autor: Noah Podolefsky a kol.
Simulace vzájemného působení el. nábojů při dotyku balonku stěny nebo šatů. Žáci upevňují svůj vztah k digitálním technologiím prostřednictvím ovládání simulace fyzikálního jevu vytvořené v aplikaci PHET.  Žák použ…
aplikace
Autor: Ron LeMaster a kol.
Simulace vlastností a šíření zvuku. Zvuk jako vlnění. Pozorování zvuků různé frekvence a intenzity. Aplikace umožňuje znázornění a interaktivní ovládání simulací fyzikálních jevů. Žáci tak mohou získat představu o…
audio
Autor: Sam Reid a kol.
Žák sám nastavuje parametry experimentu, odečítá hodnoty a řeší problémy. Simulace ukazuje vliv hustoty tekutiny a gravitace na hydrostatický tlak, využití hydrostatického tlaku ve spojených nádobách, v hydraulických zařízeních.
aplikace
Autor: neuveden
Publikací žáci poznají závislost velikosti elektrického proudu na napětí a odporu rezistoru. Budou tak formulovat Ohmův zákon, který použijí k výpočtům několika příkladů.
článek
Autor: Vzdělávací portál ČEZ
Popis funkce elektráren, virtuální prohlídky elektráren i popisy různých typů elektráren. Žáci z uvedených zdrojů (případně i z dalších) vybírají a třídí data a sestavují glogy k diskuzi s žáky z jiné školy …
video
Autor: Magda Králová
Popis a vysvětlení Newtonových zákonů včetně jejich uplatnění v praxi.
článek
Autor: Vernier
Žák pracuje s programem na měření tlaku, zaznamenává data, pracuje s grafem. Návod k experimentálním ověřením závislosti hydrostatického tlaku na hloubce a hustotě kapaliny.
učebnice
Autor: neuvedeni
Žák čte, interpretuje grafy a pokouší se znovu nastolit podmínky, při kterých graf vznikl. Při této hravé aktivitě je pohyb žáků snímán čidlem polohy a pohybu (sonarem). Úkolem žáků je pohybovat předmětem před sonarem tak, aby co nejvěrněji napodobili ná…
video
Autor: Baci Team
Názorná ukázka sestavení jednoduchého el. obvodu ve stavebnici Goffin.
video
Autor: Neuvedeni. Veda MUNI
Video popisuje experiment, při kterém se vyřadí v mikrovlnné troubě z provozu rotace talíře s čokoládou, čokoláda se roztaví nerovnoměrně. Tak se projeví  kmitny a uzly mikrovlnného záření , jejich polohu lze změřit  a určit rychlost vlnění…
video
Autor: Miroslav Panoš
DVZ je velmi vhodné k samostudiu žáků i v práci ve skupinách s využitím digitálních technologií. DVZ obsahuje výklad principu hydraulických zařízení a animaci funkce hydraulického zvedáku. Následně žáci vyhledají pomocí…
video
Autor: Miloš Jenčík
Žák používá technologie nejen jako zdroj informací, ale také na záznam své práce. Výukový materiál se skládá ze dvou částí. První (EXPERIMENT) obsahuje experimentální část, ve které žáci pracují…
aplikace
Autor: Neuvedeni
Video vysvětlující na základě experimentu Archimedův zákon včetně jeho aplikací, zajímavého problému a poznámky k historii zákona. Video vysvětlující na základě experimentu Archimedův zákon včetně jeho aplikací, zajímavého probl…
video
Autor: Ota Kéhar a kol.
Součást kompletu Astronomia k výuce astronomie: Přehledný obraz Sluneční soustavy. Vývoj názorů na Sluneční soustavu.  Teorie vzniku soustavy. Charakteristiky planet.  Porovnání planet. Materiál umožňuje využít webové stránky jako rychlý…
článek
Autor: Sam McKagan a kol
Simulace ukazuje vedení el. proudu v polovodičích typu P a typu N a funkci polovodičové diody.
aplikace
Autor: Pastorová, Jirák a kol.
Jedná se o knihu, která zakotvuje svět médií a technologií v kontextu oborů a mezioborových přesahů po stránce teoretické. Po stránce praktické nabízí konkrétní ukázky výukových lekcí, a ukázky rozpracován…
učebnice
Autor: Kolektiv autorů
Příručka pro učitele předkládá nápady do Vv, jak využít fotoaparát a různé předměty a tvořit s nimi zátiší a různé sestavy. Materiál nabízí konkrétní lekce do výuky výtvarné výchovy na 1. i 2. stupni v různ…
učebnice
Autor: Zdeněk Hanzelín
Žáci se pomocí animace seznámí s některými způsoby zelektrování látek. Poznají, jaké síly vzájemně působí na zelektrované látky. Seznámí se se školním elektroskopem, a jak reaguje na zelektrovaná tělesa.
článek
Autor: Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň a NPI ČR (dříve VÚP)
Evropské jazykové portfolio je on-line nástroj, který umožňuje vést si vlastní jazykové portfolio, ohodnotit své jazykové dovednosti a zazamenat dosaženou jazykovou úroveň (A1 - C 2 dle  Společného evropského referenčího rámce pro jazyky).…
cvičení
Autor: Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková
Článek ukazuje možnosti portálu www.etwinning.net pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v rámci výuky cizích jazyků. Žáci své komunikační dovednosti ( psaní, mluvení, porozumění textu a poslech) rozvíjí prostřednictvím n…
článek
Autor: Adam Cvik
Žáci v aktivitě dostávají příležitost k posouzení připravených ilustračních profilů lidí různých charakteristik a formulaci postoje k nim skrze to, zda by to byl pro ně přijatelný soused a proč (ne, nebo ne)? Následuje část sdílení postojů a diskuse.…
článek
Autor: Vanda Vaníčková
Youtube poslouží jako vhodný příklad  pro posuzování informací na základě věrohodnosti příslušného zdroje. Článek představuje internetový server YouTube jako nástroj, který lze využít při rozvoji různých složek gramotností,…
článek
Autor: Projekt PRIM
Aplikace Tabulka s ovocem napomáhá žákům osvojit si dovednost zpracovávat a evidovat data podle daných podmínek. Úkolem je umístit ovoce do tabulky dle daných kritérií (typ a barva ovoce). Úloha je odstupňována do tří úrovní dle obt…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: EduTV
Žáci mohou po zhlédnutí představované funkce vyzkoušet na nějakých vlastních statistických datech. Vhodné i pro práci ve skupinách. V tomto krátkém video návodu se učitel i žák jednoduše seznámí s využitím zá…
video
Autor: Projekt SYPO, lektorka Veronika Havelková
Webinář je věnován základnímu představení volně stažitelného programu GeoGebra. V první části webináře Vás seznámíme s webovými stránkami www.geogebra.org, zejména s jednotlivými variantami programu a s materiály, které…
webinář