Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ pomůže žákům pochopit, že rodiče mají povinnost své děti chránit a to i v online prostředí.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ žákům poradí, jak se orientovat v záplave informací na internetu. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z praxe, informační…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ pomůže žákům, aby si uvědomili rizika spojená s hraním online her.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z praxe, informační…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ pomůže žákům se zamyšlením, zda jsou lajky důležité a zda odrážejí offline realitu. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu kybešikany a radí žákům, jak tuto nepříjemnou situaci řešit.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu, jak mluvit na internetu. Žáci se dozvědí, proč něco, co na internetu sdílíme, nelze již nikdy zcela odstranit.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu hesel. Žáci se dozvědí, jak nastavit silné heslo a proč by ho neměli s nikým sdílet. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zku…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ vás seznámí s jazykem, kterým spolu komunikují digitální zařízení, tedy se světem jedniček a nul. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis…
článek
Autor: neuveden
Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu neviditelných špionů v našem počítači a radí, jak se těmto sběratelům citlivých údajů bránit. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita vede žáky k tomu, aby si uvědomili, proč je důležité dodržovat zdravý a bezpečný přístup při práci s digitálními technologiemi. Žáci si nejprve zážitkovým způsobem uvědomí, jaké informace o sobě chtějí druhým…
článek
Autor: Hana Havlínová
V 20 minutové lekce žáci plánují rodinný výlet podle zálib jejích členů. Vyhledávají zajímavá místa na internetu a přiřazují je do mapy ČR.
video
Autor: Magdalena Málková
Žáci se učí číst informace z grafu. Zjišťují, jaké jsou nejdelší řeky v České republice? Nejprve podle grafu odhadnou jejich délku a pak si odhad zpřesní a ověří.
video
Autor: Magdalena Málková
V průběhu 20minutové lekce žáci společně zjišťují, které informace potřebují, aby mohli naplánovat výlet. Pro vyhledávání informací vyučující žákům může informace poskytnout. Pro rozvoj digitální kompetence jim doporučí…
video
Autor: Barbora Jeřábková
Článek na konkrétních příkladech ukazuje, jaké možnosti mohou digitální technologie poskytnout pro individuální přístup k žákům. Někteří žáci díky nim "překračují hranice", které by se z pohledu učitele mohly jevit jako nedosažiteln…
článek
Autor: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Publikace je k dispozici v elektronické podobě. Uvádí pět aktivit popisujících různé způsoby využití, které byly několikrát ověřeny ve výuce. Publikace se věnuje aktivitám Akustika s PC, Astronomie s PC, Laboratorní práce s počítačem podporovaný…
učebnice
ICT ve fyzice
Autor: Mgr. Ivana Chmelařová
V článku najdou učitelé cizích jazyků ukázku jednoduchého, efektivního využítí nástroje Padlet v jazykových hodinách nejen distančního vzdělávání.
článek
Autor: Mgr. Ivana Chmelařová
V distanční výuce a při používání digitálních technologií se žáci setkávají s nutností použít klávesnici na počítači (tabletu atd.). Žáci si uvědomují, že nevystačí s českou klávesnicí. Článek přin…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
V lekci zaměřené na pozorování proměn přírody využívá paní učitelka časosběrné video pro pozorování "barevných" pokusů. V lekci je zařazeno přibližně od 20 minuty. Časosběrné video umožňuje dětem pozorovat a popsat jevy, které jsou pro ně v delš…
video
Autor: Hana Havlínová, Martina Štikarovská
Článek nabízí inspiraci pro využití digitálních technologií ve výuce (nejen matematiky) a odkazuje na konkrétní aplikace, které jsou ve výuce vyzkoušené.
článek
Autor: neuveden
Dvouminutové video nás upozorňuje, že internet nemá žádného editora, který by kontroloval jeho obsah. Proto se zde můžeme setkat s nesmysly uveřejněnými z nedbalosti nebo úmyslně. Je tedy vhodné si informace ověřovat i z jiného zdroje.
video
Autor: neuveden
Když píšeme dopis, dodržujeme určitá formální pravidla. Ve dvouminutovém videu se dozvíme, jak je to při psaní mailu.
video
Autor: neuveden
Dvouminutové video upozorňuje na problematiku autorských práv. Podle současného autorského zákona si můžete stáhnout v podstatě cokoliv, ale pouze pro svou vlastní potřebu. Nemůžete cizí díla jakkoliv sdílet bez souhlasu autora nebo vydavatele. Díla označena…
video
Autor: Zuzana Cháberová
20 minutová lekce projektu UčíTelka je zaměřena na bezpečné chování na internetu. Děti řeší konkrétní situace, které mohou nastat. Diskutují, zda můžeme věřit v pravdivost všech informací uveřejněných na internetu a co je to digitální…
video
Autor: neuveden
Krátké video varuje před rizikem schůzky s "přítelem" z internetu. Seznamuje s kroky, které útočník podniká, aby získal důvěru své oběti a varuje před prostředím, kde na něj děti často mohou narazit.
video
Autor: neuveden
Krátké video seznamuje s problematikou autorských práv a nelegálního stahování. Zmiňuje také problematiku vkládání komentářů v diskuzích, díky kterým se uživatel může snadno octnout za hranicí zákona.
video
Autor: Lucie Tůmová
Článek se zabývá tvorbou interaktivního herbáře, který tvořili žáci 4. tříd základní školy. Tento herbář tvořili pomocí bezplatné mobilní aplikace PlantNet. V rámci dvou vyučovacích hodin se žáci s učitelem odebrali k…
článek
Autor: Lucie Tůmová
Text ukazuje zapojení digitálních technologií do výuky na situaci, která je velmi blízká běžnému životu žáků. Následná tvorba scénáře vlastního videonávodu (příp. jeho natočení) dává žákům pří…
článek
Autor: Martina Štikarovská
Příspěvek s praktickými ukázkami aktivit a výsledky žáků při práci na tabletech už od prvního ročníku. V článku najdete tipy, jak všemožně zapojit aktivitu Zapojte se! ze SMART Notebooku do různých částí hodiny. S touto aktivitou můžete pracovat s dětmi ve…
článek
Autor: neuveden
E-book obsahuje důležité informace z oblasti internetové bezpečnosti, mediální a digitální gramotnosti. Vyučující, žáci i rodiče zde najdou odpovědi na otázky, co je kiberšikana, jak rozpoznat internetového predátora, který se vydává za…
učebnice
Marie Mališková
Autor: Martina Štikarovská
Příspěvek objasňuje důvody, proč mají učitelé věnovat pozornost osvojování návyků spojených s psaním na dotykovém zařízení nebo na klávesnici a jaké jsou odlišnosti od běžného psaní. Nabízí tipy na konkrétní…
článek