Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Tereza Bočanová, Monika Olšáková, Daniel Pražák
Materiál představuje aplikace pro školní výuku zeměpisu k mapovému portálu Atlas.mapy.cz. Jedná se o soubor ukázkových hodin a pracovních listů k vybraným geografickým tématům využívajícím online interaktivní digit…
aplikace
Autor: Hana Splavcová
Metodika je rozdělena do dvou částí. Teoretická část přináší vhled do problematiky přírodovědné gramotnosti, pohled od teorie k praxi prostřednictvím kurikula, z pohledu psychologického i didaktického, představuje hodnotu přírody v různých rovin…
článek
Autor: digitální pamětnický archiv Paměť národa (Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů)
Aplikace pamětnického archivu Paměť národa, který společně vytvořily tři instituce, sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů, a který je určen pro podporu výuky školního dějepisu. V projektu „Vyprávěj příběhy…
aplikace
Autor: Člověk v tísni, o.p.s.
Publikace pro učitele přináší základní informace z oblasti problematiky kyberšikany. Součástí jsou také zpracované náměty na vyučovací lekce.  Pro žáky 1. stupně jsou využitelné např. lekce "Na druhém konci" (s. 66) a "Vím, co může…
učebnice
Autor: neuveden
Online podpora knihy Učíme se s tabletem ukazuje možnosti využití tabletů ve výuce. Videoreportáž ze základní školy nabízí inspiraci k využití tabletu ke zkoumání prostředí, ve kterém se žáci pohybují. Prostřednictvím uveden…
aplikace
Autor: 3. ZŠ Cheb
Žáci by od nejmladšího věku měli být vedeni k uvědomění, že naše zdraví je důležité. Před zařazením technologií do výuky je vhodné stanovit konkrétní pravidla, jak se při práci s nimi chovat. Součástí by měly být také…
článek
Autor: Sense-lang
Hra Chameleon slouží pro nácvik psaní na klávesnici, je založena na přepisování slov a napomáhá rychlosti a přesnosti v psaní. Pro vlastní tvorbu žáků je důležité, aby si již na 1. stupni postupně osvojili dovednost psaní na klávesnici. Přepisovan…
aplikace
Autor: Matika.in
Online procvičování úloh z matematiky je založeno na prostředích, které využívá metoda Hejného. Mnoho úkolů je založeno na lgickém myšlení a nestandardních postupech a řešit je mohou i žáci, kteří se s danou metodou ve výuce…
cvičení
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Pravidelné využívání technologií ve výuce nabízí příležitosti, při kterých učitel nenásilně ukazuje nejen přínos technologií, ale může upozornit i na nebezpečí, které s sebou jejich používání přináší. V…
článek
Autor: Hana Havlínová
Text poskytuje inspiraci prostřednictvím komplexně zpracované aktivity, která je zaměřena na vyhledávání informací z doporučených zdrojů a jejich třídění. V rámci aktivity žák zjišťuje informace z různých zdrojů v digitálním…
článek
Autor: Hana Havlínová a Lenka Švimberská
Článek představuje komplexní aktivitu, která svým zadáním vede žáky k zamyšlení, které údaje jim chybí k vyřešení daného problému - plánování jednodenního výletu. Žáci získávaj…
článek
Autor: Ing. Jana Novák, Ph.D; Radovan Zdražil
Text je určen pro učitele i pro žáky. Upozorňuje na rozdíly ve výsledcích měření hluku různými aplikacemi v mobilech. Je vhodný k použití při analýze a diskuzi nad výsledky žákovských měření. Diskuzi je možno rozvést i k otázce vlivu měřic…
článek
Měření hluku
Autor: Pavel Böhm
Článek popisuje experimenty, kterými měříme tlak ve vzduchu a tlak v kapalině v různých polohách pomocí tlakového senzoru Vernier s připojením k PC. Výsledky měření porovnají žáci s vlastními výpočty.
článek
Tlak v tekutině
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, který vede žáky k používání portálu Infoabsolvent při výběru studia na střední škole. Žáci se díky úkolům postupně seznamují s jednotlivými částmi portálu, pracují s informacemi a budují si vlastn…
pracovní list
Autor: vzniklo v projektu VIP Kariéra II
Pracovní list, díky kterému žáci pracují s filmovými ukázkami na portálu Infoabsolvent a seznamují se tak s různými povoláními. V zadání prvního úkolu najdeme: Společně se spolužáky vyber v systému infoabsolvent.cz…
pracovní list
Autor: Fakescape

Didaktická hra umožňující žákům identifikovat prvky manipulace a profesionální polopravdy. Hra je nabízena komerčně.

cvičení
manipulace
mediální gramotnost
Autor: Marek Rechtík

Blogový příspěvek obsahuje několik základních kroků, díky kterým si budete vy a žáci škol umět ověřit skoro každou informaci.

článek
mediální gramotnost
čtenářská gramotnost
autorský záměr
vliv medií
vliv na media
Autor: HistoryLab

Úloha se týká analyzování politické manipulace v daném historickém kontextu.

učebnice
manipulace
Autor: HistoryLab

Intelektuální manipulace v daném historickém kontextu a složitost jejího pochopení.

aplikace
manipulativní techniky
Autor: HistoryLab

DVZ otevírá příležitost debatovat, proč a jak se v umění užívají prvky vulgární mluvy.

aplikace
vrstvy národního jazyka
identita
svoboda projevu
debata
Autor: Gabriela Babušová
20minutová lekce ukazuje, jak lze didakticky vhodně uchopit vzdělávací obsah, kterým je psaní e-mailu. Aktivita probíhá "unplugged", tedy bez zapojení digitálních technologií, protože je přípravou na následné psaní skutečného e-mailu. To…
video
Autor: Andrea Tláskalová
V lekci určené pro žáky 1. ročníku je zařazeno využití časosběrného videa (20:35 minuta záznamu), které umožňuje žákům, aby sledovali průběh pokusu a diskutovali nad ním. Pořízení časosběrného videa není technicky náročnou záležitostí, s…
video
Autor: Sobková Petra
Hrdinové čtyř příběhů seznamují děti s nástrahami, které mohou číhat v online prostředí. Kniha je doplněna obrázkovými kartami, které učitel může využít k doplnění příběhu a k diskuzi se žáky. Příběhy jsou primárně určeny pro využit…
učebnice
Autor: Petr Koubek

Souborná podpora zavedení digitálních kompetencí jako významných cílů učení v českém jazyce a literární výchově.

článek
Autor: Petr Koubek, Věra Koubková Novotná

Tematicky zaměřená výuka a diagnostika je nový přístup k členění kurikula. Článek ukazuje výhody přístupu a podporuje didakticky adekvátní zapojení technologií do výuky a využití jejich potenciálu.

článek
digitální gramotnost
čtenářská gramotnost
český jazyk a literární výchova
17. listopad
Autor: Experimentování s termovizní kamerou
Článek, který je primárně určen pro učitele, případně žáky s hlubším zájmem o fyziku, stručně shrnuje fyzikální princip termovizního zobrazování. Součástí článku je návrh čtyř žákovských aktivit, které…
článek
měření teploty
termovize
Autor: neuveden
Zábavný interaktivní příběh pro žáky 5. třídy, který prostřednictvím komiksového příběhu představuje rizikové jevy a učí bezpečnému chování na internetu. Zaměřuje se na téma digitálních stop, digitálního…
cvičení
Autor: Josef Levý, Lenka Rapantová
Článek v časopise Komenský (číslo 04/ roč. 143) na s. 47 - 55 přináší popis třech aktivit badatelsky orientovaného vyučování (Chov motýlů, Chov zlatohlávků, Chov mravenců), při který žáci vhodně využijí digitální technologie. Autoři…
článek
Autor: neuveden
V 5 minutovém videu "Kubova talkshow: O bezpečnosti na internetu" se poutavou formou rozhovoru dvou komiksových postaviček žáci dozvědí, že vložené informace (fotky, videa) nelze již nikdy bezpečně odstranit a proč tomu tak je.
video
Autor: neuveden
V desetiminutovém videu se žáci dozvědí o problematice pirátství - nelegálním stahování filmů nebo hudby. Porovnáním se situací "trhání tulipánů přes plot" jsou tyto informace žákům zpřístupněny vhodnou a srozumitelnou formou.…
video