Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Klára Kimáková
Žáci se během této aktivity seznámí s praktickým využitím nerostů, s jejich zpracováním a výskytem kolem nás. Za pomocí tabletu pořídí fotografie nebo krátké videozáznamy, které budou zpracovávat v dalších…
článek
Autor: Mgr. Lenka Benediktová, Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu zoologie bezobratlých, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Článek obsahuje námět na procvičování systému bezobratlých živočichů pomocí…
aplikace
Autor: Mgr. Lenka Benediktová
Materiál se zaměřuje na problémy spojené s výukou tématu fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Článek nabízí náměty pro využívání konkrétních aplikací a videí pro podporu v…
článek
Autor: Jan Šindelář
V příspěvku se čtenář dovídá informace, jak pracuji s žáky v programu malování v rámci informačních a komunikačních technologií. Dále zde může čtenář získat inspiraci, co lze v programu malování vytvářet a jak jej využít i…
článek
Autor: Radka Růžičková, Markéta Pastorová
Modelová lekce propojuje vzdělávací obsah výtvarné výchovy a ICT. Výsledky vlastní tvůrčí činnosti žáků (struktura – koláž) inspirované malbami Zdeňka Sýkory jsou dále rozvíjeny prostřednictvím animace. Dovednosti z oblasti ICT (pr…
cvičení
Autor: Jan Prchal, Martin Grobár
Hudební výchova – konkrétní příklady využívání ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách. Využití dostupných (volně stažitelných) programů. Jedná se o inspirativní…
článek
Autor: Martin Rusek
Příspěvek se zaměřuje na problematiku využití digitálních technologií ve výuce přírodních věd, konkrétně ve výuce chemie. Nabízí učitelům námět vyučovací hodiny s využitím dostupných digitálních technologií (PC,…
článek
digitální gramotnost
chemické výpočty
hmotnostní zlomek
Autor: Hana Pilařová
Aktivita seznamuje žáky s možnostmi statistického šetření a je rozdělena do několika hodinových bloků. Skupiny žáků mají nejprve za úkol pomocí měření získat data o svých rozměrech (výška postavy, délka chodidel apod.), která poté…
aplikace
Autor: Mgr. Petra Boháčková, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití nástrojů videokonference Skype (Microsoft) nebo Hangout (Google) ve výuce cizích jazyků. Žáci procvičují mluvenou formu jazyka v online prostředí za dodržování pravidel pro vzájemnou komunikaci. Žáci si prakticky vyzkouší komunikaci s v…
článek
Autor: Mgr. Ivana Brabcová, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití online aplikace Thinglink  v hodinách cizích jazyků. Jedná se o kreativní nástroj, který lze použít na místo klasických powerpointových prezentací. Žáci vytvářejí interaktivní multimediální d…
článek
Autor: Mgr. Ivana Brabcová, Mgr. Kamila Sladkovská
Ukázka využití online aplikace Padlet jako všestranného nástroje ve výuce cizích jazyků. Žáci rozvíjí svou tvořivost a vyjadřování prostřednictvím multimediálních formátů a spolupracují za využití cloudových…
článek
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Výuková aktivita Cizí zeď je činnost zaměřená na reflexi hudebního videoklipu s přesahem k rozvoji čtenářské, digitální a mediální gramotnosti. Aktivitu je možné realizovat ve dvou úrovních; první se zaměřuje na chování lidí…
článek
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Popsaná výuková aktivita pracuje s hudebním videoklipem Balič novodobý (zpěv Zdeněk Piškula, https://www.youtube.com/watch?v=Ockf8TUbaMM), který představuje pohled virtuálního světa na seznamování. Práce s písní upozorňuje na to, jak je ná…
článek
Autor: Jakub Holec
Webinář se zaměřuje na možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy. Cílem je popsat, v čem lze spatřovat hlavní potenciál digitálních technologií pro podporu učení žáků v př…
webinář
Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na možnosti uplatňování digitálních technologií ve výuce přírodopisu a biologie. Hlavní částí textu jsou náměty na učební činnosti žáků v rámci různých fází badatelsky orientované výuky. Ta…
článek
Autor: Jakub Holec
Článek se zaměřuje na využívání volně dostupných aplikací k určování rostlin, živočichů a hub včetně sdílení vlastního pozorování přírody s odbornou komunitou. Obsahem článku jsou vybrané aplikace a webové stránky, kter…
článek
Autor: Martin Rusek
Popis vlastností software dodávaného s interaktivními tabulemi Smart a možnosti jeho uplatnění ve výuce chemie. Z hlediska digitální gramotnosti zde žáci využijí práci s digitálními technologiemi na základní uživatelské úrovni…
aplikace
Autor: The British Muzeum
Portál Teaching history with 100 Objects umožňuje s pomocí sbírkových předmětů muzeí po celé Velké Británii pracovat skrze primární historické prameny zejména s historií Anglie, ale lze najít mnoho předmětů s celosvětovým přesahem, např.…
aplikace
Autor: The National Archives
Portál Národního archivu Velké Británie poskytuje nejen digitalizované archiválie, ale i hotové vzdělávací lekce pro žáky, metodiky pro učitele a nápady do vyučovacích hodin, badatelské otázky, vše vystavěné na práci s…
aplikace
Autor: TV5MONDE
Webový portál pro výuku francouzského jazyka s autentickými aktuálními videi, řadou cvičení a jiných doplňkových materiálů. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti. (psaní, čtení s…
aplikace
Autor: National Geographic
Video obsahuje na úvod krátké popisky v angličtině o této klíčové bitvě, samotnou sekvenci lze stopovat a otáčet záběrem ve 3D prostoru. Žáci tak mohou zkoumat taktiku zúčastněných vojsk (např. proč pálí proti sobě v sevřených řadách, bez jak…
video
Autor: Tomáš Musílek
Digitální model "Karlův most - stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století" byl vytvořen pro projekt virtuální výstavy Praha doby Karla IV. Projekt je podporovaný MK ČR jako součást Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV…
video
Autor: Marta Břehovská, Petr Koubek, Jana Pekařová
Webinář obsahuje návod, jak pracovat s publicistickými texty a diskutovat o svém veřejném prostoru (obci). Nabízí řadu nápadů, jak realizovat čtení ve sdíleném prostředí. Jedná se o webinář, který vybízí ke čtení…
video
Autor: Neuvedeni
Informační článek ČEZ uvádí příkony/spotřeby vybraných elektrických zařízení pro domácnost. Materiál umožňuje využít internet jako rychlý zdroj informací, propojuje tak čtenářskou i digitální gramotnost při vyhledává…
článek
Autor: Pavel Broža
Žáci vyhledávají odpovědi na otázky na internetu a poté i v online aplikaci, kde vytvářejí částice a objevují pravidlo, které platí o atomu. Hodina je doplněna o CLIL, práci s interaktivní tabulí. V hodině žáci rozvíjejí čten…
pracovní list
Autor: Jiří Vávra
Interaktivní výukový materiál slouží dětem ZŠ s LMP při zavádění učiva a jeho evaluaci, též k naplňování klíčových kompetencí zábavnou, multisenzoriální formou. Prezentace obsahuje: vznik blesků, video, účinky na lidsk…
video
Autor: Pavel Broža
Video k elektrostatické indukci zobrazuje motivační ukázky tohoto fyzikálního jevu včetně samostatných činností žáků. Část videa je věnována teoretickému vysvětlení jevu nejdříve s pomocí interaktivní online animace, pak živě. Tím v…
video
Autor: Jana Glombová
Vysvětlení a procvičení učiva o fyzikálních veličinách a jejich jednotkách. Mezipředmětové vztahy matematika – fyzika. Převody jednotek a poznatky o fyzikálních veličinách jsou pro žáky důležitou součástí učiva fyziky, hlavně při řešení…
pracovní list