Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Martin Nosek, Ladislav Valter
Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které ná…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Martin Vonášek
Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dějepis
Autor: Milan Hausner
Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší nejen přehled legislativy, ale také příklady z praxe, vysvětluje častá chybná a nadbytečná řešen…
webinář
Autor: O2 Chytrá škola

Jak mají děti bezpečně používat internet – rady pro učitele i rodiče včetně podpůrných materiálů.

aplikace
Marie Mališková
bezpečí na internetu
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola vysvětluje, jak minimalizovat ve školním i domácím prostředí kybernetickou šikanu.

aplikace
Marie Mališková
kyberšikana
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

37 % čtrnáctiletých dětí se přes sociální sítě baví s cizími lidmi. Jak tyto aktivity minimalizovat?

aplikace
Marie Mališková
online manipulace
kybergrooming
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola kromě příruček ke stažení obsahuje deset tipů, jak na kyberstalkera.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
online sledování
Autor: O2 Chytrá škola

Víte, jak zajistit, aby člověk při seznamování online zůstal v bezpečí?

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
kvíz
metodický námět
Autor: O2 Chytrá škola

Nedostatek času stráveného offline se nepříznivě podepisuje na našich tělech i myslích. Jak se bránit?

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
zdraví
metodický rádce
Autor: O2 Chytrá škola

Jak předejít nepříjemným situacím při online nakupování? Leckdy tomu lze předejít.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online nákup
m-platby
Autor: O2 Chytrá škola

Ubránit se před počítačovými podvody stoprocentně nelze, přesto se jim ale lze aspoň částečně bránit.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
počítačový vir
počítačový podvodník
Autor: O2 Chytrá škola

Podvodné a ukradené účty nejsou na internetu novinkou, přečtěte si šest základních tipů, jak se bránit.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
ochrana účtů
Autor: O2 Chytrá škola

Online výzvy někdy pomáhají, ale je třeba vysvětlit dětem, že často mohou ublížit zdraví, anebo přinesou veřejný výsměch.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online výzvy
challenges
Autor: O2 Chytrá škola

Jak chránit své internetové účty a vyhnout se problémům s bezpečností? Kapitola o heslech je tu právě pro vás.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
silné heslo
Autor: O2 Chytrá škola

Opatrnost a dodržování zásad pro bezpečnou Wi-Fi je základem, abychom nechtěně nesdíleli data a informace.  

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
bezpečná Wi-Fi
Autor: O2 Chytrá škola

V případě sociálních sítí platí pravidlo, že méně je více. Soukromí by si měli chránit děti i dospělí.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: cz.nic
Gamifikovaná vzdělávací aktivita pro žáky 5. & 6. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických…
aplikace
Autor: CZ.NIC
Tato lekce je součástí projektu Jak na internet. DVZ obsahuje edukační video, komiks pro děti, e-book a výukový materiál ke stažení. Lekce ukazuje rozdíl mezi seriózními a podvodnými e-shopy, věnuje se kvalitě zboží, způsobům doručení a převzetí zbož…
video
Autor: NÚKIB
Tato výuková aktivita je připravena s cílem procvičit si uplatňování zásad pravidel bezpečné komunikace. Žáci tak aktivně uplatňují své povědomí z oblasti digitální gramotnosti o bezpečnosti v digitální světě. 
aplikace
Autor: NÚKIB
PDF soubor obsahuje 4 hry pro žáky 1. stupně ZŠ, které mají pomoci dětem rozumět tomu, jaká úskalí jim používání technologií a internetu přináší, a jak některé problémy řešit. Aktivity jsou zaměřeny na skupinovou i individuá…
aplikace
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Reklamní Bingo je aktivita, která se dá použít pro různé očekávané výstupy v předmětu Výchova k občanství. Příklad pracuje zejména s obsahem tematického celku Člověk ve společnosti, konkrétně se jedná hlavně o kritické přistupován…
článek
Autor: Jakub Holec
Námět aktivity je postaven na pozorování volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin v okolí školy a pořízení vlastní fotografie. Dále žáci za pomocí vhodných zdrojů vytváří "Kartu živočicha / rostliny", kde uvá…
článek
Autor: Jiří Kutina, Martina Černá
Příspěvek se zabývá charakteristikou programu ChemSketch, který umožňuje například kreslení a vizualizaci chemických struktur, reakcí nebo chemických aparatur. Poskytuje tak žákům možnost vytvářet jednoduchý digitální obsah, učí je vyjadřovat…
článek
Chemie
chemické editory
chemické nádobí a náčiní
chemická reakce
Autor: Jakub Holec
Aktivita představuje zajímavý způsob, kterým mohou žáci znázornit buněčné organely za využití programu pro tvorbu komiksů StoryboardThat. Žáci jednotlivé organely připodobní k různým místnostem (například školy) a vytvoří komiks. Aktivita…
článek
Autor: Jakub Holec
Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je…
článek
Autor: Tereza Odcházelová, Jakub Holec
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Přírodopis
Fyzika
Autor: Eva Fanfulová, Markéta Čonková
Webinář představuje několik aktivit na rozvoj digitální gramotnosti napříč předměty na 2. stupni základní školy. Každá aktivita je popsána z hlediska jejího přínosu z hlediska digitální gramotnosti žáků. Pro přírodopis je představena aktivita…
webinář
Autor: Mgr. Petra Boháčková, PhDr. Jitka Tůmová
Článek se zabývá využitím tabletů v hodinách anglického jazyka. Žáci si mohou vytvořit vlastní e-knihy pomocí webové aplikace Book Creator. Během aktivity si procvičí psanou formu angličtiny v online prostředí za využití klávesnice pro daný…
aplikace