Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Výuková aktivita obsahuje tři úlohy, ve kterých žáci rozvíjí své představy o velkých a malých číslech, zapisují je ve vědeckém formátu (Scientific), porovnávají je a procvičují počítání s nimi s využití…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Pro přípravu roztoku (nejen v chemické laboratoři) o určité koncentraci vyjádřené hmotnostním zlomkem je nutné stanovit množství (myšleno hmotnost nebo objem) použitých složek. Aktivita je praktickou ukázkou využití jedné z možností on-line ná…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Jednou z možností výpočtů molekulových hmotností prostřednictvím digitálních technologií je užití volně dostupného nástroje ChemicalAid, který je součástí sítě vzdělávacích stránek StudentSource network of educational sites…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Bc. Veronika Procházková
Výuková aktivita je zaměřena na seznámení se s Pythagorovou větou v rovině a její využití v praktické úloze. Aktivita skládající se ze dvou částí využívá dvou aplikací – matematického softwaru GeoGebra a Google Maps. Klade…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Veronika Fiedlerová
Digitální kompetence a mediální vzdělávání ve výuce českého jazyka středních odborných škol.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Markéta Adamcová
Výuková aktivita je součástí slohové a komunikační výchovy a zabývá se administrativním funkčním stylem. Díky aktivitě se žáci seznámí s obsahem a strukturou životopisu a motivačního dopisu a naučí se oba útvary napsat v…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
S použitím upravené digitální fotografie žáci vytvoří vlastní dynamický počítačový model v programu GeoGebra a následným experimentováním odhalí závislosti stejnolehlých objektů.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita se zaměřuje na opakování základních frází a slovní zásobu, kterou může žák/žákyně použít při představování se v němčině. To znamená říci jméno, bydliště, věk, datum narození a národnost…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Korbelová
Výuková aktivita je určena žákům, jejichž jazykové znalosti odpovídají jazykové úrovni A1/A2–B1. Žáci vytváří návrh svého bytu v bezplatném online nástroji HOMESTYLER. Úkoly jsou zaměřeny na opakování slovní z…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu zvířata s důrazem na užití slovesa být/être v přítomném čase. Díky dílčím aktivitám si žáci během 45 minut procvičí jak psaní, tak i…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Aktivita je zaměřena na efektivní využití vybraných nástrojů tabulkového procesoru MS Excel při zpracování dat statistického šetření a na slovní analýzu zjištěných výsledků.
článek
Autor: Mgr. Daniel Mareš
Termodynamické děje s plynem patří k fyzikálním kapitolám, které jsou pro žáky těžko uchopitelné, jelikož se s nimi v „běžném životě“ nesetkají a pedagog nemá v učebně aparaturu, díky které by mohl tyto děje názorně a pochopitelně…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Žáci v prostředí programu GeoGebra modelují grafy lineárních funkcí, aktivně využívají posuvníky, s jejichž pomocí se grafy dynamicky mění. Na základě experimentování objevují souvislosti koeficientů v předpisu lineární funkce s…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ladislava Whitcroft
V minulém díle jsme si ukázali, jak žáci mohou sbírat a třídit inspirace k vlastní tvorbě pomocí spisovatelského deníku a sociálního záložkování. Nyní se podíváme, jak jim s hledáním inspirace může pomoci…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.
Příspěvek představuje výukovou aktivitu zaměřenou na práci s neuměleckým textem, konkrétněji s textem odborným. Jako příklad je využito slovníkové heslo na Wikipedii. V této aktivitě žáci rozvíjejí dovednosti efektivního vyhledáván…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Kalkulátor je dnes běžně dostupnou a využívanou didaktickou pomůckou digitálních technologií. Aktivita prezentuje efektivní práci s nástrojem Tabulka hodnot a jeho užití při ručním sestrojení grafů funkcí.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ing. Bc. Michaela Rejnová
Tento výukový materiál má sloužit k inspiraci pro užívání nových médií ve výuce výtvarné výchovy. Žáci se zde učí vytvářet animovaná videa s aplikací Stop Motion Studio. Práce může probíhat v men&scaron…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Martin Volný
Aktivita přibližuje žákům fenomén konspiračních teorií na populárním seriálu Simpsonovi. S pomocí analýzy metodou 5 klíčových otázek a hracích karet, které vytvořil Jeden svět na školách – vzdělávací program…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
V aktivitě žáci pracují s online digitalizovanými mapami z 18. a 19. st. a porovnávají s nimi současný stav místa, ve kterém žijí či studují, zároveň si zkouší vytvářet a opravovat vlastní hypotézu o proměně daného místa.…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ing. Bc. Michaela Rejnová
Jedná se o inspiraci do výuky pro učitele a žáky 2. stupně základní školy, kteří se v první části seznamují s prostředím třídy budoucnosti za využití informačních technologií. Na základě nastudovaných materiálů si žá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Aktivita je navržená pro badatelskou hodinu dějepisu, v níž žáci s pomocí virtuální reality samostatně analyzují a interpretují různé funkce katedrály na příkladu chrámu sv. Víta v Praze. Hodinu lze zařadit do výuky o středověké společnosti a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Nikola Kudrnáčová
Zprávičky jsou metodickým materiálem pro rozvoj digitální kompetence v projektové výuce na 1. stupni ZŠ. Žák připravuje vlastní text a jeho sdělení prostřednictvím digitálních technologií. Materiál je rozdělený do 8 výukov…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Martin Volný
Cílem lekce je pomoci žákům zapojit se do života občanské společnosti a překonat nedůvěru ve vlastní dovednosti i možnosti. Pro konkrétní občanskou inciativu (viz Jak být občanem, nikoli ovčanem I) připraví online kampaň ve formě příspěvku na Instagram, Facebook, příp. Twitter,…
článek
Autor: Mgr. Martin Volný
Na konkrétní občanské inciativě zprostředkované reportáží regionální TV i e-ziny se žák seznámí s nástroji občanské participace a jejich využitím při řešení problémů ve svém nejbližším okolí. V…
článek
Autor: Kateřina Kašparová
Chcete zpestřit žákům hodinu matematiky? Znáte aplikaci Photomath? Chtěli byste si ověřit, jak rozumí žáci algebraickým výrazům? Pak je tato aktivita dělaná přímo pro vás.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: David Nekola
Výuková aktivita je zaměřena na téma průmyslové revoluce. Obsahuje úkoly pro skupinovou práci, které pokrývají vybrané části tohoto významného historického období. Při jejich realizaci dochází k využití různých digit…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Tato výuková aktivita se pomocí skládankového učení a digitální technologie zaměřuje na téma internetových trollů (jejich motivace, techniky a vliv na online komunikaci). Hlavním cílem hodiny je poskytnout žákům znalosti a nástroje potřebné k…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Pavel Konrád
Tento článek je úvahou nad budoucností současné multimediální společnosti, kde se autor zamýšlí nad pojmem digitální kompetence v kontextu vzdělávání. Zároveň se tato esej snaží určit rámec dovedností, které budou…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Bc. Veronika Procházková
Aktivita ve formě pracovního listu sloužící ke zkoumání grafu kvadratické funkce pomocí aplikace GeoGebra. Úkolem žáků je vytvořit několik konkrétních modelů grafů kvadratické funkce a snažit se přijít na zobecnění v závislosti na daných…
článek
Autor: Mgr. Daniel Mareš
V rámci diskuzí o revizích RVP a aplikace ICT kompetencí do reálné výuky je nutné si uvědomit, že cílem všech těchto snah je implementovat ICT do výuky tak, aby se jejich využití stalo nenucenou a aktivní součástí výuky. Předklá…
článek
NPO 3.1 DIGI