Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D. Mgr. Josef Heidler
Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí se základními zákonitostmi ovlivňujícími jejich zdatnost, především pak ukazatel, který by se měl při rozvoji zdatnosti nejvíce sledovat – tepová frekvence. Tento DVZ pomáhá změřit hodnotu…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Martin Nosek, Ladislav Valter
Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které ná…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Martin Vonášek
Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dějepis
Autor: Milan Hausner
Webinář se věnuje problematice ochrany osobních údajů ve školství a souvisejícím otázkám s touto oblastí. Přináší nejen přehled legislativy, ale také příklady z praxe, vysvětluje častá chybná a nadbytečná řešen…
webinář
Autor: O2 Chytrá škola

Jak mají děti bezpečně používat internet – rady pro učitele i rodiče včetně podpůrných materiálů.

aplikace
Marie Mališková
bezpečí na internetu
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola vysvětluje, jak minimalizovat ve školním i domácím prostředí kybernetickou šikanu.

aplikace
Marie Mališková
kyberšikana
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

37 % čtrnáctiletých dětí se přes sociální sítě baví s cizími lidmi. Jak tyto aktivity minimalizovat?

aplikace
Marie Mališková
online manipulace
kybergrooming
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola kromě příruček ke stažení obsahuje deset tipů, jak na kyberstalkera.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
online sledování
Autor: O2 Chytrá škola

Víte, jak zajistit, aby člověk při seznamování online zůstal v bezpečí?

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
kvíz
metodický námět
Autor: O2 Chytrá škola

Nedostatek času stráveného offline se nepříznivě podepisuje na našich tělech i myslích. Jak se bránit?

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
zdraví
metodický rádce
Autor: O2 Chytrá škola

Jak předejít nepříjemným situacím při online nakupování? Leckdy tomu lze předejít.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online nákup
m-platby
Autor: O2 Chytrá škola

Ubránit se před počítačovými podvody stoprocentně nelze, přesto se jim ale lze aspoň částečně bránit.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
počítačový vir
počítačový podvodník
Autor: O2 Chytrá škola

Podvodné a ukradené účty nejsou na internetu novinkou, přečtěte si šest základních tipů, jak se bránit.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
ochrana účtů
Autor: O2 Chytrá škola

Online výzvy někdy pomáhají, ale je třeba vysvětlit dětem, že často mohou ublížit zdraví, anebo přinesou veřejný výsměch.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online výzvy
challenges
Autor: O2 Chytrá škola

Jak chránit své internetové účty a vyhnout se problémům s bezpečností? Kapitola o heslech je tu právě pro vás.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
silné heslo
Autor: O2 Chytrá škola

Opatrnost a dodržování zásad pro bezpečnou Wi-Fi je základem, abychom nechtěně nesdíleli data a informace.  

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
bezpečná Wi-Fi
Autor: O2 Chytrá škola

V případě sociálních sítí platí pravidlo, že méně je více. Soukromí by si měli chránit děti i dospělí.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: cz.nic
Gamifikovaná vzdělávací aktivita pro žáky 5. & 6. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zaměřuje na tematiku digitálních stop a přidružených sociálně patologických…
aplikace
Autor: CZ.NIC
Tato lekce je součástí projektu Jak na internet. DVZ obsahuje edukační video, komiks pro děti, e-book a výukový materiál ke stažení. Lekce ukazuje rozdíl mezi seriózními a podvodnými e-shopy, věnuje se kvalitě zboží, způsobům doručení a převzetí zbož…
video
Autor: NÚKIB
Tato výuková aktivita je připravena s cílem procvičit si uplatňování zásad pravidel bezpečné komunikace. Žáci tak aktivně uplatňují své povědomí z oblasti digitální gramotnosti o bezpečnosti v digitální světě. 
aplikace
Autor: NÚKIB
PDF soubor obsahuje 4 hry pro žáky 1. stupně ZŠ, které mají pomoci dětem rozumět tomu, jaká úskalí jim používání technologií a internetu přináší, a jak některé problémy řešit. Aktivity jsou zaměřeny na skupinovou i individuá…
aplikace
Autor: Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.
Reklamní Bingo je aktivita, která se dá použít pro různé očekávané výstupy v předmětu Výchova k občanství. Příklad pracuje zejména s obsahem tematického celku Člověk ve společnosti, konkrétně se jedná hlavně o kritické přistupován…
článek
Autor: Jakub Holec
Námět aktivity je postaven na pozorování volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin v okolí školy a pořízení vlastní fotografie. Dále žáci za pomocí vhodných zdrojů vytváří "Kartu živočicha / rostliny", kde uvá…
článek
Autor: Jiří Kutina, Martina Černá
Příspěvek se zabývá charakteristikou programu ChemSketch, který umožňuje například kreslení a vizualizaci chemických struktur, reakcí nebo chemických aparatur. Poskytuje tak žákům možnost vytvářet jednoduchý digitální obsah, učí je vyjadřovat…
článek
Chemie
chemické editory
chemické nádobí a náčiní
chemická reakce
Autor: Jakub Holec
Aktivita představuje zajímavý způsob, kterým mohou žáci znázornit buněčné organely za využití programu pro tvorbu komiksů StoryboardThat. Žáci jednotlivé organely připodobní k různým místnostem (například školy) a vytvoří komiks. Aktivita…
článek
Autor: Jakub Holec
Článek seznamuje čtenáře s možnostmi využití digitálních technologií v přírodovědné výuce. Konkrétně se jedná o volně dostupné aplikace umožňující snadno a rychle určovat rostliny. Jako příklad slouží aplikace PictureThis. Důraz je…
článek
Autor: Tereza Odcházelová, Jakub Holec
Aktivita je zaměřena na sluch. Žáci využívají digitálních technologií ke sběru, zpracování a vyhodnocování dat o hlasitosti zvuku v různém typu prostředí. Je zde patrné propojení s dalšími vzdělávacími obory jako je např. V…
článek
Přírodopis
Fyzika
Autor: Eva Fanfulová, Markéta Čonková
Webinář představuje několik aktivit na rozvoj digitální gramotnosti napříč předměty na 2. stupni základní školy. Každá aktivita je popsána z hlediska jejího přínosu z hlediska digitální gramotnosti žáků. Pro přírodopis je představena aktivita…
webinář