Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D., Mgr. Irena Berbalková
Interakce prostřednictvím digitálních technologií s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet na příkladu determinace pampelišky lékařské jako modelového druhu. Žáci hodnotí data, informace a digitální obsah biologického charakteru (k dispozici…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Člověk a jeho svět
Autor: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D. Mgr. Josef Heidler
Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí se základními zákonitostmi ovlivňujícími jejich zdatnost, především pak ukazatel, který by se měl při rozvoji zdatnosti nejvíce sledovat – tepová frekvence. Tento DVZ pomáhá změřit hodnotu…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Martin Nosek, Ladislav Valter
Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tělesná výchova
Autor: Jiří Šmída, Vojtěch Blažek, Alena Krebsová, Darina Mísařová, Adam Pátek
Práce s webovou tematickou mapou se zaměřením na tektoniku vyhotovenou prostřednictvím nástroje ArcGIS Online. Žáci na základě úloh v připraveném pracovním listě vyhledávají geografické informace a data ve webové tematické mapě, které ná…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Zeměpis
Autor: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digit…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Martin Vonášek
Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků…
učebnice
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Dějepis
Autor: O2 Chytrá škola

Jak mají děti bezpečně používat internet – rady pro učitele i rodiče včetně podpůrných materiálů.

aplikace
Marie Mališková
bezpečí na internetu
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola vysvětluje, jak minimalizovat ve školním i domácím prostředí kybernetickou šikanu.

aplikace
Marie Mališková
kyberšikana
metodický rádce pro učitele
O2 Chytrá škola
Autor: O2 Chytrá škola

37 % čtrnáctiletých dětí se přes sociální sítě baví s cizími lidmi. Jak tyto aktivity minimalizovat?

aplikace
Marie Mališková
online manipulace
kybergrooming
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
Autor: O2 Chytrá škola

Kapitola kromě příruček ke stažení obsahuje deset tipů, jak na kyberstalkera.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
příručka pro rodiče
online sledování
Autor: O2 Chytrá škola

Víte, jak zajistit, aby člověk při seznamování online zůstal v bezpečí?

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
kvíz
metodický námět
Autor: O2 Chytrá škola

Nedostatek času stráveného offline se nepříznivě podepisuje na našich tělech i myslích. Jak se bránit?

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
zdraví
metodický rádce
Autor: O2 Chytrá škola

Jak předejít nepříjemným situacím při online nakupování? Leckdy tomu lze předejít.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online nákup
m-platby
Autor: O2 Chytrá škola

Ubránit se před počítačovými podvody stoprocentně nelze, přesto se jim ale lze aspoň částečně bránit.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
počítačový vir
počítačový podvodník
Autor: O2 Chytrá škola

Podvodné a ukradené účty nejsou na internetu novinkou, přečtěte si šest základních tipů, jak se bránit.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
ochrana účtů
Autor: O2 Chytrá škola

Online výzvy někdy pomáhají, ale je třeba vysvětlit dětem, že často mohou ublížit zdraví, anebo přinesou veřejný výsměch.

článek
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
online výzvy
challenges
Autor: O2 Chytrá škola

Jak chránit své internetové účty a vyhnout se problémům s bezpečností? Kapitola o heslech je tu právě pro vás.

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
silné heslo
Autor: O2 Chytrá škola

Opatrnost a dodržování zásad pro bezpečnou Wi-Fi je základem, abychom nechtěně nesdíleli data a informace.  

aplikace
Marie Mališková
O2 Chytrá škola
bezpečná Wi-Fi
Autor: O2 Chytrá škola

V případě sociálních sítí platí pravidlo, že méně je více. Soukromí by si měli chránit děti i dospělí.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: CZ.NIC
Tato lekce je součástí projektu Jak na internet. DVZ obsahuje edukační video, komiks pro děti, e-book a výukový materiál ke stažení. Lekce ukazuje rozdíl mezi seriózními a podvodnými e-shopy, věnuje se kvalitě zboží, způsobům doručení a převzetí zbož…
video
Autor: Jiří Kutina, Martina Černá
Příspěvek se zabývá charakteristikou programu ChemSketch, který umožňuje například kreslení a vizualizaci chemických struktur, reakcí nebo chemických aparatur. Poskytuje tak žákům možnost vytvářet jednoduchý digitální obsah, učí je vyjadřovat…
článek
Chemie
chemické editory
chemické nádobí a náčiní
chemická reakce
Autor: Hana Havlínová a Daniela Pavlová
Text popisuje aktivitu realizovanou v 1. ročníku, která je propedeutikou pro práci s klíčovými slovy.  Dovednost pracovat se slovy a s jejich významem využijí žáci při tvorbě vlastních textů v pozdějším období. Z pohledu jednotlivého žáka se sice…
článek
Autor: TechSophia
Edukativní hra je určena pro žáky 1.–3. ročníku. Je možné ji využít i s žáky vyšších ročníků, kteří potřebují podporu a motivaci pro řešení nestandardních úloh. Je založena na řešení hádanek a hlavolamů a ž…
aplikace
Autor: MFF UK
Článek jako součást širšího materiálu se zaměřuje na možnosti pozorování detailů přírody pomocí digitálních technologií. Ukazuje na možnosti uplatňování USB mikroskopů a nástavců s makro čočkou při výuce, ve které žá…
článek
Autor: Mgr. Vít Pohanka, Mgr. Karel Jindra, PhDr. Libor Práger, Ph.D.
Žáci se při vytváření a zpracovávání zvukového záznamu seznámí se základními funkcemi aplikace Voice Record Pro a programu Audacity pro počítač (PC). S pomocí instruktážního videa a učitele se naučí vytvořit zvukový z…
článek
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor: neuveden
Žák si může udělat test svých schopností a získat doporučení, na jaký typ školy by se měl hlásit a k jakému povolání je vhodný, se kterým může dále pracovat učitel nebo kariérový poradce. K dispozici jsou také pracovní…
aplikace
Autor: neuveden
Webové stránky zaměřené na procvičení základní slovní zásoby se zvukem a nácvikem psaní v online prostředí. Žáci za využití moderní technologie rozvíjí své jazykové dovednosti ( psaní, čtení s porozumění…
aplikace
Autor: Neuvedeni
Informační článek ČEZ uvádí příkony/spotřeby vybraných elektrických zařízení pro domácnost. Materiál umožňuje využít internet jako rychlý zdroj informací, propojuje tak čtenářskou i digitální gramotnost při vyhledává…
článek
Autor: Tým autorů KDF MFF UK
Historie pozorování Brownova pohybu, výklad jeho podstaty, popis pokusu v podmínkách ZŠ, videozáznam pozorování.
video
Autor: Vzdělávací portál ČEZ
Popis funkce elektráren, virtuální prohlídky elektráren i popisy různých typů elektráren. Žáci z uvedených zdrojů (případně i z dalších) vybírají a třídí data a sestavují glogy k diskuzi s žáky z jiné školy …
video