Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Europeana Collections
Portál Europeana je založen na spolupráci tisícovky evropských archivů, knihoven a muzeí, poskytuje kulturní dědictví pro zábavu, vzdělávání a výzkum. Europeana Collections nabízejí přístup k více než 50 milionům digitalizovaných…
aplikace
Autor: HistoryLab
HistoryLab je webová aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žá…
aplikace
Autor: Národní muzeum
S využitím sbírkových předmětů, autentických dokladů minulosti, a jejich příběhů chtějí autoři projektu žákům a studentům přiblížit dobu nedávno minulou. S pomocí moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, či replik sb…
aplikace
Autor: Národní muzeum
eSbírky jsou český internetový portál, který je určen k online prohlížení digitalizovaných sbírkových předmětů českých muzeí a galerií. Platforma slouží odborníkům, badatelům i laické veřejnosti. Obsah eSbírek tvoří zejm…
aplikace
Autor: NG Praha
Portál obsahuje veřejnou prezentaci sbírkových předmětů, najdete zde základní informace o dílech, jejich autorech a především kvalitní fotografie. Jedná se o stále rozšiřovaný výběr děl. Obrázky, které mají volná autorsk…
aplikace
Autor: Old Maps online
Portál umožňuje zdarma přímo v prohlížeči vyhledávat historické mapy zadaných míst po celém světě, které jsou přístupné v databázích. Žáci tak mohou u řady míst sledovat jejich proměnu díky dostupnosti více historických map…
aplikace
Autor: The British Muzeum
Portál Teaching history with 100 Objects umožňuje s pomocí sbírkových předmětů muzeí po celé Velké Británii pracovat skrze primární historické prameny zejména s historií Anglie, ale lze najít mnoho předmětů s celosvětovým přesahem, např.…
aplikace
Autor: The National Archives
Portál Národního archivu Velké Británie poskytuje nejen digitalizované archiválie, ale i hotové vzdělávací lekce pro žáky, metodiky pro učitele a nápady do vyučovacích hodin, badatelské otázky, vše vystavěné na práci s…
aplikace
Autor: National Geographic
Video obsahuje na úvod krátké popisky v angličtině o této klíčové bitvě, samotnou sekvenci lze stopovat a otáčet záběrem ve 3D prostoru. Žáci tak mohou zkoumat taktiku zúčastněných vojsk (např. proč pálí proti sobě v sevřených řadách, bez jak…
video
Autor: Tomáš Musílek
Digitální model "Karlův most - stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století" byl vytvořen pro projekt virtuální výstavy Praha doby Karla IV. Projekt je podporovaný MK ČR jako součást Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV…
video
Autor: 3DČesko.cz
Uvádějí se 3D aplikace a rekonstrukce představující fotorealistické modely vybraných českých kulturně historických památek a zajímavostí: rotunda na Řípu, hrady Landštejn, Potštejn, Frýdštejn, Hněvín, Házmburk, Kokoří…
aplikace
3D model
Autor: digitální pamětnický archiv Paměť národa (Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro studium totalitních režimů)
Aplikace pamětnického archivu Paměť národa, který společně vytvořily tři instituce, sdružení Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů, a který je určen pro podporu výuky školního dějepisu. V projektu „Vyprávěj příběhy…
aplikace