Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Pavel Žalský
Žáci se s pomocí volně dostupné virtuální reality přesouvají do egyptského chrámu Abú Simbel, památky UNESCO a jednoho z nejpozoruhodnějších odkazů faraona Ramesse II. Analýzou chrámových reliéfů a s pomocí dalšího…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Otázku „Jak by to bylo, kdyby…“ si klademe poměrně často, mnohdy ji však v dějepisu považujeme za nevhodnou. Což je škoda. Můžeme např. využít kontrafaktuální historii a přiblížit si skrze ni v porovnání se skutečnými prameny myšlenkový svět…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
V aktivitě žáci pracují s online digitalizovanými mapami z 18. a 19. st. a porovnávají s nimi současný stav místa, ve kterém žijí či studují, zároveň si zkouší vytvářet a opravovat vlastní hypotézu o proměně daného místa.…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
Aktivita je navržená pro badatelskou hodinu dějepisu, v níž žáci s pomocí virtuální reality samostatně analyzují a interpretují různé funkce katedrály na příkladu chrámu sv. Víta v Praze. Hodinu lze zařadit do výuky o středověké společnosti a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: David Nekola
Výuková aktivita je zaměřena na téma průmyslové revoluce. Obsahuje úkoly pro skupinovou práci, které pokrývají vybrané části tohoto významného historického období. Při jejich realizaci dochází k využití různých digit…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Tatiana Tupá Bírešová
Jedná se o tři výukové hodiny zaměřené na výuku nového tématu, konkrétně na téma středověké společnosti. Jednotlivé hodiny lze využít i pro jiná témata jako například proměny novověké či moderní společnosti, stejně tak je lze využ…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Tatiana Tupá Bírešová
V rámci série tří vyučovacích hodin se žáci/žákyně seznámí se základními fakty o třicetileté válce, a to skrze využití QR kódů. Po objasnění všech informací si žáci ve skupinách vyberou jednu část vá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
V aktivitě žáci pracují s online historickou mapou a samostatně hledají územní změny, které měly zásadní vliv na vývoj Evropy v 19. století i později. Aktivitu tak lze použít jako evokaci k vývoji Evropy po francouzské revoluci nebo naopak jako reflexi, zad…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Pavlína Jurzykowská
Tato výuková aktivita provede vaše žáky tématem PROPAGANDA pomocí nástrojů založených na principech neuronových sítí a umělé inteligence. Díky podobným aplikacím naučíte svoje žáky vybrat si nejrychlejší a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Pavlína Jurzykowská
Tato výuková aktivita provede vaše žáky tématem „propaganda kdysi a dnes“ pomocí digitálních nástrojů pro reverzní vyhledávání. Pomocí podobných aplikací naučíte svoje žáky rozpoznat propagandu v reáln…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: 3DČesko.cz
Uvádějí se 3D aplikace a rekonstrukce představující fotorealistické modely vybraných českých kulturně historických památek a zajímavostí: rotunda na Řípu, hrady Landštejn, Potštejn, Frýdštejn, Hněvín, Házmburk, Kokoří…
aplikace
3D model
Autor: Tomáš Musílek
Digitální model "Karlův most - stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století" byl vytvořen pro projekt virtuální výstavy Praha doby Karla IV. Projekt je podporovaný MK ČR jako součást Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV…
video
Autor: National Geographic
Video obsahuje na úvod krátké popisky v angličtině o této klíčové bitvě, samotnou sekvenci lze stopovat a otáčet záběrem ve 3D prostoru. Žáci tak mohou zkoumat taktiku zúčastněných vojsk (např. proč pálí proti sobě v sevřených řadách, bez jak…
video
Autor: The National Archives
Portál Národního archivu Velké Británie poskytuje nejen digitalizované archiválie, ale i hotové vzdělávací lekce pro žáky, metodiky pro učitele a nápady do vyučovacích hodin, badatelské otázky, vše vystavěné na práci s…
aplikace
Autor: The British Muzeum
Portál Teaching history with 100 Objects umožňuje s pomocí sbírkových předmětů muzeí po celé Velké Británii pracovat skrze primární historické prameny zejména s historií Anglie, ale lze najít mnoho předmětů s celosvětovým přesahem, např.…
aplikace
Autor: Old Maps online
Portál umožňuje zdarma přímo v prohlížeči vyhledávat historické mapy zadaných míst po celém světě, které jsou přístupné v databázích. Žáci tak mohou u řady míst sledovat jejich proměnu díky dostupnosti více historických map…
aplikace
Autor: Národní muzeum
S využitím sbírkových předmětů, autentických dokladů minulosti, a jejich příběhů chtějí autoři projektu žákům a studentům přiblížit dobu nedávno minulou. S pomocí moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí, či replik sb…
aplikace
Autor: HistoryLab
HistoryLab je webová aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žá…
aplikace
Autor: Europeana Collections
Portál Europeana je založen na spolupráci tisícovky evropských archivů, knihoven a muzeí, poskytuje kulturní dědictví pro zábavu, vzdělávání a výzkum. Europeana Collections nabízejí přístup k více než 50 milionům digitalizovaných…
aplikace