Nezapomenutelní velikáni Velkého Brna

Autor materiálu MUNI PHIL
Typ materiálu
cvičení
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Materiál se zaměřuje na tři významné osobnosti z meziválečného Brna: Jiřího Mahena, Bohuslava Fuchse a Arna Nováka, a jejich vliv na město a kulturu v 20. století. Materiál obsahuje dobové dokumenty a podporuje kritické myšlení žáků.