Češi na cestách

Autor materiálu MUNI PHIL
Typ materiálu
cvičení
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Vzdělávací materiál se zaměřuje na význačné osobnosti českého cestovatelství – Friče, Eliášovou a Welzla. Skrze jejich cestopisy se žáci dozvídají o různých zemích a kulturách na přelomu 19. a 20. století a zkoumají dobové pohledy na jiné kultury, včetně předsudků a rasových stereotypů.