Staň se součástí komunistické propagandy. 50. léta 20. století v Československu

Autor materiálu Mgr. et Mgr. Tatiana Tupá Bírešová
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivita je založena na tvorbě propagandistického komunistického plakátu z období padesátých let dvacátého století. Žáci samostatně vytváří propagandistický leták, o kterém si myslí, že by mohl být reálně použit v daném období. Pro tvorbu plakátu využívají stránku https://www.craiyon.com/, která využívá principy AI a na základě zadaných klíčových slov vygeneruje příslušný plakát. Pro vytvoření kvalitního komunistického propagandistického plakátu musí mít žáci chápat dobový kontext a mít povědomí o základních principech komunistické ideologie.

NPO 3.1 DIGI