Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Pavlína Jurzykowská
Tato výuková aktivita provede vaše žáky tématem PROPAGANDA pomocí nástrojů založených na principech neuronových sítí a umělé inteligence. Díky podobným aplikacím naučíte svoje žáky vybrat si nejrychlejší a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ladislava Whitcroft
V sérii článků o digitální dílně psaní představím různé způsoby, kterými se dají do dílny psaní integrovat digitální technologie tak, aby docházelo k rozvoji digitálních kompetencí žáků. V prvním díle…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Hana Mahnelová
Laboratorní protokol je nedílnou součástí výstupu praktických cvičení z chemie. Materiál obsahuje návod, jak s dětmi připravit v digitálním prostředí vlastní šablonu, kterou budou využívat a následně ukládat, případně sd…
článek
Autor: Ladislava Whitcroft
Důležitou součástí tvůrčího procesu, a tedy i dílny psaní, je sbírání inspirace a příprava na vlastní tvorbu. Jelikož se digitální technologie staly součástí našich životů, je více než pravděpodobné, že je žáci budou využ…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Pavlína Jurzykowská
Tato výuková aktivita provede vaše žáky tématem „propaganda kdysi a dnes“ pomocí digitálních nástrojů pro reverzní vyhledávání. Pomocí podobných aplikací naučíte svoje žáky rozpoznat propagandu v reáln…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Lukáš Borovička
Příspěvek představuje plán vyučovací hodiny se zaměřením na analýzu nenávistných projevů na internetu. Žáci analyzují konkrétní diskuzi pod článkem na vybraném zpravodajském portálu.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Lukáš Borovička
Příspěvek představuje plán vyučovací hodiny se zaměřením na nácvik argumentace. Pracuje se s elektronickou databází argumentů, elektronickým uměleckým textem a také s chatem s umělou inteligencí. V této hodině jsou názorně ukázány limity uměl…
článek
digitální gramotnost
umělá inteligence
argumentace
NPO 3.1 DIGI
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ poskytuje žákům příležitost, aby si uvědomili, proč je dobré mít čas strávený v online prostoru pod kontrolou. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ vezme žáky na výlet do historie počítačů a internetu.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z praxe, informační texty pro…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ seznámí žáky s fungováním internetovýách vyhledávačů.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z …
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ žákům ukazuje, co to znamená, když počítač napadne vir a jak mohou svá zařízení chránit.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zku…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ seznamuje žáky s možnostmi tvorby na internetu a upozorňuje na úskalí, která mohou autora potkat.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu sociálních sítí. Žáci mají možnost, aby si uvědomili rizika, která jsou se sociálními sítěmi spojená a dozvědí se, proč by si měli chránit svoje…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ pomůže žákům pochopit, že rodiče mají povinnost své děti chránit a to i v online prostředí.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ žákům poradí, jak se orientovat v záplave informací na internetu. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z praxe, informační…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ pomůže žákům, aby si uvědomili rizika spojená s hraním online her.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z praxe, informační…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ pomůže žákům se zamyšlením, zda jsou lajky důležité a zda odrážejí offline realitu. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu kybešikany a radí žákům, jak tuto nepříjemnou situaci řešit.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu, jak mluvit na internetu. Žáci se dozvědí, proč něco, co na internetu sdílíme, nelze již nikdy zcela odstranit.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu hesel. Žáci se dozvědí, jak nastavit silné heslo a proč by ho neměli s nikým sdílet. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zku…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ vás seznámí s jazykem, kterým spolu komunikují digitální zařízení, tedy se světem jedniček a nul. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis…
článek
Autor: neuveden
Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu neviditelných špionů v našem počítači a radí, jak se těmto sběratelům citlivých údajů bránit. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný…
článek
Autor: Andrea Tláskalová
Výuková aktivita vede žáky k tomu, aby si uvědomili, proč je důležité dodržovat zdravý a bezpečný přístup při práci s digitálními technologiemi. Žáci si nejprve zážitkovým způsobem uvědomí, jaké informace o sobě chtějí druhým…
článek
Autor: Hana Havlínová
V 20 minutové lekce žáci plánují rodinný výlet podle zálib jejích členů. Vyhledávají zajímavá místa na internetu a přiřazují je do mapy ČR.
video
Autor: Magdalena Málková
Žáci se učí číst informace z grafu. Zjišťují, jaké jsou nejdelší řeky v České republice? Nejprve podle grafu odhadnou jejich délku a pak si odhad zpřesní a ověří.
video
Autor: Magdalena Málková
V průběhu 20minutové lekce žáci společně zjišťují, které informace potřebují, aby mohli naplánovat výlet. Pro vyhledávání informací vyučující žákům může informace poskytnout. Pro rozvoj digitální kompetence jim doporučí…
video
Autor: Barbora Jeřábková
Článek na konkrétních příkladech ukazuje, jaké možnosti mohou digitální technologie poskytnout pro individuální přístup k žákům. Někteří žáci díky nim "překračují hranice", které by se z pohledu učitele mohly jevit jako nedosažiteln…
článek
Autor: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Publikace je k dispozici v elektronické podobě. Uvádí pět aktivit popisujících různé způsoby využití, které byly několikrát ověřeny ve výuce. Publikace se věnuje aktivitám Akustika s PC, Astronomie s PC, Laboratorní práce s počítačem podporovaný…
učebnice
ICT ve fyzice
Autor: Mgr. Ivana Chmelařová
V článku najdou učitelé cizích jazyků ukázku jednoduchého, efektivního využítí nástroje Padlet v jazykových hodinách nejen distančního vzdělávání.
článek
Autor: Mgr. Ivana Chmelařová
V distanční výuce a při používání digitálních technologií se žáci setkávají s nutností použít klávesnici na počítači (tabletu atd.). Žáci si uvědomují, že nevystačí s českou klávesnicí. Článek přin…
článek