Digitální identita

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola Střední odborná škola
ANOTACE

DVZ je zaměřen na pochopení pojmu digitální identity s jejími specifikami a problémy, na rizika související s jejím nevhodným uplatňováním, na ovládání digitální identity žáků včetně reagování na rizika zneužití digitální identity v kontextu s digitálními stopami.

DVZ „Digitální identita“ je tvořen modulově (variantně) a obsahuje několik částí: popisy tematických bloků do výuky; pracovní listy pro žáky; prezentace pro seznamování s digitální identitou (výuka a opakování); texty pro žáky; webovou stránku se simulací se zadáváním osobních údajů do e-shopu; texty emailů pro cvičné posouzení narušení digitální identity; metodické informace pro učitele.

Výuka podle DVZ sestává z aktivit popsaných níže v Metodických pokynech.

Typy aktivit žáků:

žáci uvádějí situace a příklady (nebo o nich diskutují), kdy se sami setkali s aplikovanou digitální identitou (řízená diskuse),

žáci se seznámí se základními pojmy digitální identity, se situacemi, ve kterých je nutné chránit identitu, s riziky nevhodného uplatňování (prezentace),

žáci používají pracovní listy (v elektronické nebo tištěné podobě, v cloudu), do kterých zapisují řešení cvičných úkolů a dalších poznatků,

žáci pracují s www stránkou simulující údaje při vytváření účtu ve fiktivní hře,

žáci pracují s obdrženým emailem, který mají posoudit z pohledu ochrany údajů v souvislosti s digitální identitou.

Učitel přizpůsobuje obsah materiálů podle ročníku, ve kterém se žáky pracuje – DVZ je doporučen primárně pro 8. a 9. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ.

DVZ podporuje též samostatnou práci žáka a rozvoj komunikativních dovedností.

Informační a komunikační technologie