Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Miroslav Panoš
DVZ je velmi vhodné k samostudiu žáků i v práci ve skupinách s využitím digitálních technologií. DVZ obsahuje výklad principu hydraulických zařízení a animaci funkce hydraulického zvedáku. Následně žáci vyhledají pomocí…
video
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Práce s daty, kap. Evidujeme data 
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: O2 Chytrá škola

Portál pro učitele, rodiče i děti, který učí používat internet bezpečně a chytře.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
internet
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.; Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.
Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. D…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Roman Podlena
Článek popisuje, jak ve výuce využívat dva dostupné online zdroje, které napomáhají žákům řešit rutinní výpočty a odpovídat na základní matematické otázky. Google kalkulačka funguje na stejném principu, jako…
článek
Autor: Dudamath
Aplikace Dudamath nabízí účelné využití při řešení matematických úloh z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie, umožňuje žákům vybrat si a použít vhodné digitální nástroje. Tato aplikace napomáhá žákům s pochopením…
aplikace
Autor: geometry.cz
S dynamickým geometrickým softwarem Geogebra se setkal při výuce snad každý učitel matematiky. Geotest je aplikace českých autorů, jejímž jádrem je právě zmíněný software. Učební pomůcka Geotest napomáhá přirozenému rozvoji digit…
aplikace
Autor: Graspable Math
Webová aplikace Graspable Math napomáhá přirozenému rozvoji digitálních kompetencí žáků při řešení matematických problémů, umožňuje žákům vyřešit úlohu, porovnávat, kriticky hodnotit jednotlivá řešení a diskutovat o…
aplikace
Autor: ČÚZK
Mapový geoportál umožňující přístup ke katastrálním databázím a mapám České republiky a k činnostem s nimi. Velmi vhodný zdroj k aktivizaci žáků pro práci s digitalizovanými zdroji veřejné správy důležitými…
aplikace
Autor: ČHMÚ
Mapový portál umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám hydrometeorologických dat České republiky a k činnostem s nimi. Poskytují se digitalizované mapy, data a další zdroje k orientaci v…
aplikace
Autor: Infrastructure for Information in Europe (INSPIRE)
Národní portál pro prostorová data umožňující přístup k aktuálním specializovaným databázím a mapám v rámci systému INSPIRE. INSPIRE je iniciativa Evropské komise pro vytvoření evropské infrastruktury prostorov…
aplikace
Autor: Google Earth
Webová aplikace s podrobným zobrazením planety Země umožňuje nejrůznější činnosti pro vyhledávání, zobrazování, analýzu a hodnocení geoinformačních zdrojů. S aplikací Google Earth pro vyhledávač Chrome lze přímo v prohl…
aplikace
Autor: Wiki Geocaching.cz
Webový portál je možné využívat ve výuce zeměpisu k aplikacím geocachingu, hry na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (česky ke…
aplikace
Autor: ENDUSPACE (ESA)
Systém LeoWorks nabízí výukové programy ke zpracování a k aplikacím satelitních snímků v angličtině, ve kterých se žáci učí pracovat s vybranými geoinformačními zdroji, učí se rozumět grafickému vyjádření a…
aplikace
Autor: Central Inteligence Agency (CIA)
Geoinformační databáze vhodná pro činnosti žáků s prostorovými informacemi. Uvádějí se základní informace o jednotlivých státech světa, cestovní informace, mapy regionů, srovnání jednotlivých států světa podle vybraných…
aplikace
Autor: cz.nic
Pod pojmem chytrá města (též Smart Cities) se skrývá využívání moderních technologií při zajišťování chodu různých funkcí města – plánování a optimalizace dopravy, parkování, veřejné…
video
Autor: Český statistický úřad (ČSÚ)
Statistická databáze a registry s geoinformačními daty o České republice. Uvádějí se vybraná statistická data o prostředí, společnosti, ekonomice a o jednotlivých regionech České republiky. Žáci jsou vedeni k vyhledávání, k anal…
aplikace
Autor: cz.nic
Díky elektronizaci veřejné správy, takzvanému eGovernmentu, není nutné s každým papírem chodit na úřad. Zatímco dříve internetové stránky měst a obcí připomínaly statické úřední desky, v průběhu posledních let…
video
Autor: Plzeňský kraj
Mapový portál obsahující referenční mapy včetně leteckých snímků současných i družicových, rovněž obsahující celou řadu tematických map, jejichž podobu si může uživatel vizualizovat podle svých potřeb (doprava, školství, životní prostřed…
aplikace
Autor: Havlínová, Hana a Martina Štikarovská
Článek ukazuje možnosti využití digitálních technologií ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura. Pro naplňování oborového výstupu směřujícímu k psaní jednoduchých sdělení i v digitální podobě jsou uvedeny…
článek
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., PhDr. Denis Mainz, Ph.D. a Mgr. Jan Fadrhonc
Aktivita je vybrána z připravované učebnice informatiky. Vzhledem k tomu, že na 1. stupni se obsah vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace a Informatika překrývá a doplňuje, vede uvedená aktivita k naplňování uvedeného očekávaného vý…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno
Metodická příručka pro učitele a pracovní materiály pro žáky k realizaci dvouměsíčního třídního projektu zaměřeného na volbu povolání. Žáci jsou v projektu vedeni k používání kancelářské digitální techniky …
pracovní list
Člověk a svět práce
volba povolání
projekt
Autor: Miloš Jenčík
Badatelsky orientovaný soubor úloh ke skupinové výuce s využitím měřicího systému Pasco obsahuje i úlohu k měření hlučnosti ve třídě. Žáci pracují se systémem SPARKvue, který je k dispozici zdarma k využití na smartphonech nebo tabletech. V…
aplikace
Měření hluku
Autor: Jakub Holec, Daniel Suchánek, Matouš Outrata, Jitka Jarníková
Pětiminutovka ukazuje možnosti využití aplikace iNaturalist v hodinách přírodopisu. Aplikace pomáhá žákům a učitelům při poznávání rostlin a zvířat během výuky v přírodě a zároveň umožňuje sdílet výsledky jejich pozorování s dal…
video
Přírodopis
digitální gramotnost
environmentální výchova
výuka venku
digitální technologie
Autor: O2 Chytrá škola
Portál O2 Chytrá škola nabízí krátká ukázková videa, která nabízejí tipy a triky na konkrétní chování uživatelů při práci s digitálními zařízeními. Vždy je vhodné simulovat s dětmi konkré…
video
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Výukový materiál Práce s daty je určený pro 5. až 7. třídu ZŠ. Obsahuje úlohy zaměřené na práci s daty v šesti oblastech. Pomáhá žákům uvědomit si, co jsou data. Ukazuje různé způsoby evidence dat. Žáci díky němu získaj…
učebnice
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. Seriál odpovídá na otázky Co dělá počítač počítačem? Jak používá elektrické obvody k ukládání a…
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. V šesti krátkých videích jsou představeny základní koncepty fungování internetu od drátů až po webové stránky.…
Autor: Microsoft Office support
Ověřit se žáky, že se umí chovat v situacích, kdy na ně digitální zařízení reaguje chybovými hláškami, je vždy složité. Nejde jednoduše simulovat danou situaci, je vhodné trénovat běžné rizikové situace - připojení flash disku,…
cvičení
Autor: Mgr. Martina Štikarovská
Článek představuje jeden z nástrojů programu Smart Notebook – tabulku a popisuje možnosti, jak mohou žáci pomocí něj zpracovávat, třídit a vyhodnocovat data různého formátu. Zmiňuje i inspirativní příklad využití online tabulky k řešení problé…
článek