Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: neuveden
Cílem lekce je pomoci žákům zapojit se do života občanské společnosti a překonat jejich nedůvěru ve vlastní dovednosti i možnosti. V jejím průběhu se naučí, jak efektivně komunikovat s klíčovými aktéry o nápadu, který by chtěli ve své škole či obci prosadit,…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Markéta Adamcová
Aktivita má projektový charakter. Propojuje hned několik oborů a umožňuje aplikaci znalostí z českého jazyka v praxi. Žáci se po teoretickém úvodu ve škole pustí do vlastního terénního výzkumu, který spočívá ve sběru pomístn…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Bc. Veronika Procházková
Článek slouží jako základní návod k aplikaci Polypad, kterou lze využít na jakémkoliv stupni vzdělávání při výuce matematiky k rozvoji digitálních kompetencí. Aplikace je vhodná ke zkoumání, manipulaci a vizualizaci nejrůzněj…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Výuková aktivita vhodná do hodin češtiny, výchovy k občanství nebo mediální výchovy, obsahuje mnoho „reklamních triků“, které si žáci vyzkouší na vlastní kůži. Naučí se rozpoznávat manipulativní obsah v reklamě…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Markéta Adamcová
Aktivita má projektový charakter. Propojuje hned několik oborů a umožňuje aplikaci znalostí z českého jazyka v praxi. Žáci se po teoretickém úvodu ve škole pustí do vlastního terénního výzkumu, který spočívá ve sběru pomístn…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Veronika Krátká Špalková
Lekce představuje unikátní výukovou on-line hru Bad News, která má v hráčích vypěstovat odolnost vůči dezinformacím. Na jejím vývoji spolupracovala nizozemská organizace DROG, zaměřující se na boj proti šíření dezinformacemi, s vý…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Aktivita pro žáky je zaměřena na vyhledávání důvěryhodných internetových zdrojů a získávání informací o účinné látce nejužívanějších léků při virových onemocněních. Kombinuje vyhledávání…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ing. Kateřina Kašparová Ph.D.
Tato aktivita podněcuje žáky k hledání a analyzování procentních slev na internetu pro různé produkty, uvádím konkrétní příklad nákupu pro rodinu Novákových. Žáci se aktivně zapojují do vyhledávání nabí…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ing. Kateřina Kašparová Ph.D.
Daná aktivita se zaměřuje na tvoření grafu funkcí pomocí digitálních nástrojů, jako je např. aplikace GeoGebra a aplikace Photomath. Využívá technologie k porozumění, analyzování a interpretaci grafu funkcí.
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Systémy dynamické geometrie přímo vyzývají k badatelsky orientované výuce. Modelováním žáci zkoumají, objevují a ověřují vztahy a vlastnosti geometrických objektů (vzor–obraz) shodného zobrazení osová souměrnost, které…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Zdeňka Lišková
Tento článek je zaměřený na rozvoj digitálních kompetencí u žáků na 2. stupni ZŠ skrze aplikace zaměřené na prostorovou představivost ve 2D a 3D prostoru. V tomto článku je zpracovaný stručný přehled aplikací, které mohou být použité v…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Denisa Freithová
Hravá aktivita pro rozvoj digitálních kompetencí do hodin českého jazyka. Žáci 1. ročníku si fixují jednotlivá písmena abecedy, k čemuž využívají digitálních zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook či tiskárnu). Z…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Až příliš často se setkáváme se situací, kdy si žák deváté třídy ZŠ neporadí se základním typem slovní úlohy řešitelné například sestavením rovnice nebo soustavy rovnic. Jejich algoritmické vyřešen…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Bc. Veronika Procházková
Aktivitu Algebraické dlaždice – mnohočleny lze využít při výuce sčítání a odčítání mnohočlenů v matematice na druhém stupni základní školy. Součástí aktivity je pracovní list obsahující sadu příkladů, kter…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Markéta Adamcová
Výuková aktivita je součástí slohové a komunikační výchovy a zabývá se administrativním funkčním stylem. Díky aktivitě žáci absolvují online pohovor a vyzkouší si skupinovou formu výběrového řízení assessment…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Tatiana Tupá Bírešová
Jedná se o tři výukové hodiny zaměřené na výuku nového tématu, konkrétně na téma středověké společnosti. Jednotlivé hodiny lze využít i pro jiná témata jako například proměny novověké či moderní společnosti, stejně tak je lze využ…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Tatiana Tupá Bírešová
V rámci série tří vyučovacích hodin se žáci/žákyně seznámí se základními fakty o třicetileté válce, a to skrze využití QR kódů. Po objasnění všech informací si žáci ve skupinách vyberou jednu část vá…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Francie je právem označována za gastronomický ráj – i proto se v dnešní výukové aktivitě do hodin francouzského jazyka zaměříme právě na obohacení slovní zásoby z této oblasti. Z hlediska gramatiky se podíváme na to, jak…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Ing. Kateřina Kašparová Ph.D.
V této výukové aktivitě se žáci seznámí s konceptem rodinného rozpočtu a budou pracovat na vytvoření fiktivního rodinného rozpočtu. Žáci budou využívat internetové vyhledávače ke zjištění informací, týkajících…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Tato výuková aktivita slouží k rozšíření nové slovní zásoby na téma „školní pomůcky“. Zároveň se žáci seznámí s výukovou platformou Genial.ly. Jedná se o užitečnou aplikaci pro tvorbu kreativního a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Daniel Mareš
Termodynamické děje s plynem patří k fyzikálním kapitolám, které jsou pro žáky těžko uchopitelné, jelikož se s nimi v běžném životě nesetkají a pedagog nemá v učebně aparaturu, díky které by mohl tyto děje názorně a pochopitelně demonstrovat. Pracovn…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Zdeňka Lišková
Hledáte tabulkovou aplikaci, se kterou byste v hodinách matematiky mohli s žáky jednoduše pracovat? Anebo hledáte jednodušší alternativu Excelu? Možným řešením je aplikace Numbers. V tomto článku si ukážeme základní nastavení aplikace a…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Bc. Veronika Procházková
Výuková aktivita určená do hodin matematiky pro žáky základních škol, rozvíjející digitální gramotnost prostřednictvím práce v matematickém softwaru. Žáci pracují s čtyřúhelníky (rovnoběžníky a lichoběžn…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.
Tento článek je metodickým textem zamýšleným jako doprovodný materiál k seriálu zaměřenému na tzv. argumentační esej. Seriál je inspirován pojetím eseje na školách s programem International Baccalaureate, které působí i v Česk…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Zdeňka Lišková
Tato aktivita se zaměřuje na práci s daty v tabulce. Žáci pracují s reálnými daty ze statistik Českého statistického úřadu. Úkolem žáků je tyto informace analyzovat a následně vytvářet vlastní tabulky a diagramy ze získaných dat v aplikaci…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Zdeňka Lišková
Cílem této aktivity je porovnání nabídek půjček od bank a nebankovních společností s využitím aplikace Numbers. Žáci budou pracovat s online kalkulačkami na půjčky u jednotlivých typů společností a následně budou analyzovat získaná data. Žáci…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavel Žalský
V aktivitě žáci pracují s online historickou mapou a samostatně hledají územní změny, které měly zásadní vliv na vývoj Evropy v 19. století i později. Aktivitu tak lze použít jako evokaci k vývoji Evropy po francouzské revoluci nebo naopak jako reflexi, zad…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA
Francie je epicentrem módního průmyslu a má dlouhou historii spojenou s „Haute couture“. Téma ztělesnění luxusu a špičkového řemeslného umění v oblasti oblečení proto nesmí chybět ani v hodinách francouzštiny. Tato výuková aktivita…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.
Zásadním zdrojem bude pro tento seriál publikace autorek Wendy Heydorn a Susan Jesudason Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma (2013). Tyto autorky definují argumentaci následovně: „Logická, souvislá, přesvědčivá a přesná diskuse založená na důkazech a otevřen…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.
Zásadním zdrojem bude pro tento seriál publikace autorek Wendy Heydorn a Susan Jesudason Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma (2013). Tyto autorky definují argumentaci následovně: „Logická, souvislá, přesvědčivá a přesná diskuse založená na důkazech a otevřen…
článek