Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Pro přípravu roztoku (nejen v chemické laboratoři) o určité koncentraci vyjádřené hmotnostním zlomkem je nutné stanovit množství (myšleno hmotnost nebo objem) použitých složek. Aktivita je praktickou ukázkou využití jedné z možností on-line ná…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Jednou z možností výpočtů molekulových hmotností prostřednictvím digitálních technologií je užití volně dostupného nástroje ChemicalAid, který je součástí sítě vzdělávacích stránek StudentSource network of educational sites…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Aktivita pro žáky je zaměřena na vyhledávání důvěryhodných internetových zdrojů a získávání informací o účinné látce nejužívanějších léků při virových onemocněních. Kombinuje vyhledávání…
článek
NPO 3.1 DIGI
Autor: Martin Rusek
Příspěvek se zaměřuje na problematiku využití digitálních technologií ve výuce přírodních věd, konkrétně ve výuce chemie. Nabízí učitelům námět vyučovací hodiny s využitím dostupných digitálních technologií (PC,…
článek
digitální gramotnost
chemické výpočty
hmotnostní zlomek
Autor: Jiří Kutina, Martina Černá
Příspěvek se zabývá charakteristikou programu ChemSketch, který umožňuje například kreslení a vizualizaci chemických struktur, reakcí nebo chemických aparatur. Poskytuje tak žákům možnost vytvářet jednoduchý digitální obsah, učí je vyjadřovat…
článek
Chemie
chemické editory
chemické nádobí a náčiní
chemická reakce