Opakování z chemie pomocí křížovek

Autor materiálu Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.
Typ materiálu
článek
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivita cílí na tvorbu on-line křížovek bez tajenky, s hlavním oborovým cílem zopakovat a prověřit znalost chemické terminologie a správných formulací chemických pojmů. On-line křížovka je prostředkem rozvoje digitálních kompetencí žáků směřujícím k vyšší motivaci žáků v procesu učení.

NPO 3.1 DIGI