Nabídka vzdělávacích zdrojů

Autor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.; Mgr. Karolína Mayerová, PhD.
Každý modul obsahuje čtyři zkoumání, která se skládají ze tří až čtyř na sebe navazujících aktivit. Aktivity využívají prostředí vizuálního programovacího jazyka Scratch, přičemž se nezaměřují jen na vytváření vlastní…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
algoritmizace
Autor: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.; doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
Vedle žákovských listů a souborů s jednotlivými aktivitami je k dispozici bohatá metodika pro učitele s výsledky úloh a radami, jak vést výuku a jak zvládnout obtížné situace. Úlohami lze postupovat individuálním tempem. Pro výuku rozvrženou na…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.; PhDr. Jiří Štípek, PhD.; PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
Projekty jsou koncipovány jako různě obtížné komplexní aktivity, v nichž žáci objevují některé náročnější algoritmické postupy a informatické koncepty. Práce na projektu je rozčleněna do několika fází. Toto fázování pr…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
programování
Autor: Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme o stupňování obtížnosti úloh v jednotlivých kapitolách. Aktivity jsou však vytvářeny tak, aby je bylo možné použít i samostatně. Jednotlivá témata (viz obsah)…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: Mgr. Jan Berki, Ph.D.; Ing. Jindra Drábková, Ph.D.
Aktivity jsou poskládány tak, aby na sebe navazovaly. Také se snažíme o stupňování obtížnosti úloh v jednotlivých kapitolách. Jednodušší úlohy jsou zařazeny pro ty, kteří na 1. stupni ZŠ žádné základy…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Očekávané výstupy, k nimž by měly úlohy výukového materiálu Práce s daty přispívat, odpovídají reformě RVP ZV. Podporují informatické myšlení a při vhodné práci s úlohami i formování osobnosti žáka. V…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
informatika
Autor: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.; PhDr. Jakub Lapeš; PhDr. Daniel Tocháček
Jednotlivé aktivity jsou primárně zaměřeny na rozvoj algoritmického myšlení (algorithmic thinking and programming skills) s využitím výchozího grafického prostředí WeDo 2.0. Metodická část sady výukových materiálů akcentuje principy…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.; Mgr. Jan Baťko; PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Díky postupnému řešení úloh různých obtížností se v žácích upevňuje sebedůvěra ve schopnosti řešit vyvstalé problémy. Aby k tomuto efektu docházelo, je potřeba žákům na bádání poskytnout dostatečný čas…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
robotika
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Práce s daty, kap. Evidujeme data 
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Jiří Vaníček
První česká učebnice informatiky pro 1. stupeň základních škol Bohatě ilustrovaná učebnice z pera zkušeného pedagoga je určena především žákům 4. a 5. ročníku základních škol, úvodní kapitoly zvládnou i děti mladš…
učebnice
Autor: PF JČU
JOP - je interaktivní didaktická aplikace určená pro výuku Informatiky na 1. stupni základní školy. Aplikace obsahuje sady různých úloh zaměřené na naučení se základů ovládání počítače.
aplikace
Autor: O2 Chytrá škola

Portál pro učitele, rodiče i děti, který učí používat internet bezpečně a chytře.

aplikace
Marie Mališková
bezpečnost
internet
O2 Chytrá škola
sociální sítě
Autor: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.; Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.
Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. D…
učebnice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: Podpora rozvoje informatického myšlení
Výukový materiál Práce s daty vzniká v rámci projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení jako jedna z částí sady výukových materiálů. Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu…
aplikace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor: H-edu
Emil je unikátní aktivizační metoda výuky informatiky pro žáky 1. stupně základních škol. Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a…
aplikace
Autor: PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Výukový materiál Práce s daty je určený pro 5. až 7. třídu ZŠ. Obsahuje úlohy zaměřené na práci s daty v šesti oblastech. Pomáhá žákům uvědomit si, co jsou data. Ukazuje různé způsoby evidence dat. Žáci díky němu získaj…
učebnice
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. Seriál odpovídá na otázky Co dělá počítač počítačem? Jak používá elektrické obvody k ukládání a…
Autor: Khanova škola
Online seriál výukových videí Khan Academy v angličtině s českými titulky a přepisem celého textu do češtiny. V šesti krátkých videích jsou představeny základní koncepty fungování internetu od drátů až po webové stránky.…
Autor: Petr Vinš, Jan Berki, Jakub Holec
Video obsahuje výukové aktivity zaměřené na téma počítač a síť. Cílem hodiny je vést žáky k rozhovoru o počítači alespoň na úrovni občasného uživatele. Žáci pojmenovávají jednotlivá digitální zařízení, se kter…
video
informatika
digitální gramotnost
digitální technologie
počítač
konektivita
Autor: neuveden
Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu neviditelných špionů v našem počítači a radí, jak se těmto sběratelům citlivých údajů bránit. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ vás seznámí s jazykem, kterým spolu komunikují digitální zařízení, tedy se světem jedniček a nul. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ se věnuje tématu hesel. Žáci se dozvědí, jak nastavit silné heslo a proč by ho neměli s nikým sdílet. Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zku…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ žákům ukazuje, co to znamená, když počítač napadne vir a jak mohou svá zařízení chránit.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zku…
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ seznámí žáky s fungováním internetovýách vyhledávačů.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z …
článek
Autor: neuveden
  Aktivita z online příručky „V digitálním světě“ vezme žáky na výlet do historie počítačů a internetu.  Součástí lekce je dvouminutové animované video, podrobný popis aktivity se zkušenostmi učitelů z praxe, informační texty pro…
článek