Památník odsunu Němců jako kontroverze?

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Mgr. Martin Vonášek
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje památníku internačního tábora Hanke, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (proměny vnímání památníků v čase, vznik a zánik památníků atd.). DVZ pracuje s on-line verzí článku v Moravskoslezkém Deníku, který funguje jako úvodní vhled do problematiky a motivuje k následují práci. Článek lze nahradit vlastním výkladem, prezentací. Hlavní práce studentů spočívá v několika hlavních rovinách: četba článku (popřípadě seznámení s prezentací, výkladem učitele) a jeho pochopení; vyhledání dalších potřebných informací na internetu; diskuze nad anketou, která je součástí článku, diskuze nad pietním textem památníku; formulace alternativního textu a jeho obhajoba; tvorba on-line dotazníku (popřípadě SMS zprávy a získání více odpovědí), který by kopíroval anketu článku, sdílení dotazníku a diskuze nad získanými odpověďmi, jejich prezentace.

Cíle DVZ spočívají v kombinaci historické gramotnosti (studenti analyzují mediální obraz vzniku a recepce památníku veřejností) a digitální gramotnosti. DVZ je vhodné i pro základní vzdělávání.

Dějepis

Přiřazené soubory