Tvoři a netvoři

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

DVZ „Tvoři a netvoři“ se zabývá výukou umění nových médií, především fantazy žánru ve spojení s filmovou tvorbou a reflektuje aktuální přístupy v 3D modelování formou organického modelování – digitálního sochařství – v prostředí programu Sculptris od firmy Pixologic. Na základě interpretačních postupů a asociací si žáci připraví vlastní návrhy fantasy 3D tvorů/netvorů, dále tento návrh realizují prostřednictví počítačového modelování a volí vhodné 3D nástroje, materiály a textury pro vlastní model a úpravy povrchu tvora/netvora.

Výtvarná výchova