Technika běhu

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Martin Nosek, Ladislav Valter
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Digitální vzdělávací zdroj je zaměřen na rozvoj techniky běhu v atletice prostřednictvím záznamového zařízení a na následné využití analytických metod a nástrojů pro jeho hodnocení. Konkrétně žáci natočí videozáznam pohybu a následně rozeberou techniku běhu v k tomu dostupné mobilní aplikaci. Po analýze provedení techniky běhu u jednotlivých žáků dojde k sebehodnocení a snaze nalezení vhodných cvičení k nápravě podstatných chyb se snahou eliminovat zranění žáků a ochránit jejich zdraví. Veškeré materiály DVZ jsou online dostupné na základě webové platformy, která slouží také jako opora pro samostatnou práci žáků.

Tělesná výchova

Přiřazené soubory