Rostliny v okolí školy jinak

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D., Mgr. Irena Berbalková
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Interakce prostřednictvím digitálních technologií s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet na příkladu determinace pampelišky lékařské jako modelového druhu. Žáci hodnotí data, informace a digitální obsah biologického charakteru (k dispozici mají fotografie různých orgánů a různých vývojových fází modelového druhu). Za pomocí pracovních listů analyzují data získaná pomocí mobilní aplikace Pl@ntNet (tzv. jistotu určení), což klade důraz na rozvoj kritického myšlení a potažmo digitální gramotnosti žáků, případně vyhledávají další informace. Žáci pomocí DVZ získávají správné návyky pro práci s digitálním obsahem, zejména pak vzhledem k jeho reliabilitě.

Člověk a jeho svět