Digitální stopa

Partner NÚKIB
Autor materiálu neuveden
Typ materiálu
cvičení
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Zábavný interaktivní příběh pro žáky 5. třídy, který prostřednictvím komiksového příběhu představuje rizikové jevy a učí bezpečnému chování na internetu. Zaměřuje se na téma digitálních stop, digitálního soukromí, digitální identity či kyberšikany.  Smyslem modulu je přiblížit žákům skutečnost, že pohyb na internetu bez rozvahy a dodržování zásad bepečného chování pro ně může mít nepříjemné důsledky.