Projekt/organizace – NÚKIB

NÚKIB

Počet vložených DVZ: 5

NÚKIB


Vložené digitální vzdělávací zdroje

Autor: NÚKIB
Tato výuková aktivita je připravena s cílem procvičit si uplatňování zásad pravidel bezpečné komunikace. Žáci tak aktivně uplatňují své povědomí z oblasti digitální gramotnosti o bezpečnosti v digitální světě. 
aplikace
Autor: NÚKIB
PDF soubor obsahuje 4 hry pro žáky 1. stupně ZŠ, které mají pomoci dětem rozumět tomu, jaká úskalí jim používání technologií a internetu přináší, a jak některé problémy řešit. Aktivity jsou zaměřeny na skupinovou i individuá…
aplikace
Autor: Sobková Petra
Hrdinové čtyř příběhů seznamují děti s nástrahami, které mohou číhat v online prostředí. Kniha je doplněna obrázkovými kartami, které učitel může využít k doplnění příběhu a k diskuzi se žáky. Příběhy jsou primárně určeny pro využit…
učebnice
Autor: neuveden
Zábavný interaktivní příběh pro žáky 5. třídy, který prostřednictvím komiksového příběhu představuje rizikové jevy a učí bezpečnému chování na internetu. Zaměřuje se na téma digitálních stop, digitálního…
cvičení