Příčina vymírání goril v Africe

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Lenka Skýbová
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Prostřednictvím tématu zabývajícího se příčinami vymírání goril horských na Zemi se žáci seznámí se zápornými vlivy člověka na životní prostředí a objeví souvislosti mezi výrobou mobilních telefonů a úmrtím goril. Výuka bude probíhat formou vzájemného učení žáků v rámci expertních a domovských skupin metody skládankového učení. Sdílení zjištěných informací proběhne prostřednictvím sdílené elektronické nástěnky v aplikaci Padlet, popřípadě ve webovém prostředí padlet.com

Přírodopis

Přiřazené soubory