Obrazy izraelsko-palestinského konfliktu

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Mgr. Martin Vonášek
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Následují digitální vzdělávací zdroj (DVZ) se věnuje obrazům izraelsko-palestinského konfliktu, cíle DVZ jsou snadno přenositelné na jiné téma (jinou časovou osu, jinou infografiku, jiné časové období atd.). DVZ odkazuje na pracovní list, který se zaměřuje na dané téma a který studenti vyplňují on-line (google form), nebo jej lze vytisknout (pdf). DVZ obsahuje řadu rozšiřujících aktivit, které jsou vyznačeny červenou barvou textu. Využití těchto rozšiřujích aktivit je na učiteli. Hlavní náplní pracovního listu je práce s časovou osou/infografikou. Studenti si pomocí infografiky připomenou izraelsko-palestinský konflikt v kontextu a s pomocí učitele strukturují příčiny a důsledky konfliktu. Součástí pracovního listu je odkaz na hru/videoukázku Liyla and The Shadows of War. Hru lze do tématu zahrnout a nebo ji vynechat (podle časových možností, schopností studentů, rozhodnutí učitele). Hru je možné hrát (není nutné, lze nahradit videoukázkou) podle časových dispozic a schopností studentů. Pomocí recenzí hry se studenti zamýšlí nad kontroverzí hra/válečný konflikt a jednostranná preference aktérů konfliktu ve hře. Cíle DVZ spočívají v kombinaci historické gramotnosti (studenti analyzují mediální prameny popisující izraelsko-palestinský konflikt) a digitální gramotnosti (viz dále).
Materiál je určen i pro základní školy.

Dějepis