Naše obec

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Pavel Kopeček
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

DVZ obsahuje aktivity, které budou využity ve vzdělávacím oboru Občanská výchova při výuce tematického celku učiva Naše obec, region, kraj. Při těchto aktivitách budou žáci (samostatně, ve dvojicích nebo ve větších skupinách) shromažďovat z dostupných internetových zdrojů informace různého charakteru vztahující se k jejich obci a účelně je využijí při tvorbě digitálního informačního materiálu (letáku).

Výchova k občanství
Zeměpis
Dějepis