Jak psát komentáře k příspěvku na blogu

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Petr Vinš, Ludmila Kovaříková, Petr Koubek
Typ materiálu
video
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Video obsahuje nabídku aktivit, pomocí kterých se žáci naučí komentovat blogový příspěvek svého spolužáka, zdvořile vyjadřovat svůj názor a respektovat odlišné názory, jemně upozorňovat na chyby a reagovat na kritiku. Z hlediska netikety právě tím respektují normy chování při používání digitálních technologií. Materiál poskytuje příležitost pro získání dovednosti řídit elektronickou komunikaci, vyžadovat dodržování netikety, vytvářet vlastní pravidla, popř. je modifikovat, aplikovat různá pravidla chování při komunikaci s osobami v konkrétním postavení (např. učitel, kamarád) a řešit problémy s nerelevantními komentáři. Z diskuze nad komentáři pak může vyplynout otázka autorských práv a ochrany osobních údajů a soukromí.

český jazyk
digitální gramotnost
online komunikace
blog