Vytvoření tabulky – evidujeme data

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., PhDr. Denis Mainz, Ph.D. a Mgr. Jan Fadrhonc
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivita je vybrána z připravované učebnice informatiky. Vzhledem k tomu, že na 1. stupni se obsah vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace a Informatika překrývá a doplňuje, vede uvedená aktivita k naplňování uvedeného očekávaného výstupu.