Práce s daty, kap. Evidujeme data

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Práce s daty, kap. Evidujeme data