Tabulka s ovocem

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu Projekt PRIM
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aplikace Tabulka s ovocem napomáhá žákům osvojit si dovednost zpracovávat a evidovat data podle daných podmínek. Úkolem je umístit ovoce do tabulky dle daných kritérií (typ a barva ovoce). Úloha je odstupňována do tří úrovní dle obtížnosti a žákům jsou započítávány správné i chybné pokusy. Aplikace je doplněna o metodickou podporu pro učitele v podobě návodu a námětů na využití úlohy v hodině.