Chemické látky v mobilních telefonech

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Tomáš Kebert
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Žáci zjišťují, které chemické látky jsou nutné pro výrobu mobilního telefonu a jak se tyto získávají. Vytváří interaktivní grafy (Google Spreadsheets) vizualizující ekologickou zátěž dané složky. Porovnají vliv různých způsobů těžby na životní prostředí a popíší možnosti recyklace. Navrhnou, jakým způsobem chránit prostředí ovlivňované těžbou nerostných surovin nutných pro výrobu těchto zařízení.

Přírodopis