Hodnocení gymnastických cvičebních tvarů

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Mgr. Karel Švátora, Mgr. Petra Špottová, Ph.D., Mgr. Josef Heidler
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Žáci se prostřednictvím tohoto DVZ seznámí s hodnocením gymnastických cvičebních tvarů (hodnocení pohybového projevu) a vytvoří formulář pro snadný záznam hodnocení gymnastických cvičebních tvarů. Vytvořený formulář následně použijí v praxi. Předložený DVZ by měl sloužit jako zpětná vazba pro cvičícího žáka s nabídkou průpravných cvičení pro zdokonalení provedení gymnastického cvičebního tvaru. Na základě výměny rolí cvičící/hodnotící žák dostanou oba žáci zpětnou vazbu o svém provedení gymnastického cvičebního tvaru a nabídku průpravných cvičení pro následné zdokonalování či odstraňování chyb (s použitím recipročního DŘS). V rámci webového rozhraní mají žáci k dispozici teoretický základ hodnocení gymnastických prvků společně s videozáznamy správného provedení a vysvětlení klíčových míst provedení.Po hodnocení prostřednictvím vytvořeného formuláře budou mít žáci k dispozici videozáznamy s nabídkou průpravných cvičení, která lze provádět i mimo hodiny školní tělesné výchovy.

Tělesná výchova

Přiřazené soubory