Digitální herbář

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Mgr. Eva Klubalová
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Prezentace v kombinaci s vlastní tvorbou digitálního herbáře žáků má za úkol představit žákům koncept sdíleného digitálního herbáře. Představovaná prezentace snímků rostlin ukazuje rozmanité druhy rostlin, které rostou v místě jejich bydliště, vysvětluje pojmy systematického zařazení rostlin, uvádí příklady zařazení nejznámějších druhů. Z pohledu DG je smyslem digitálního herbáře ve formě sdílené prezentace dlouhodobé uchování elektronického materiálu, možnost odkazů na podrobnější informace o dané rostlině, pochopit a zvládnout principy práce ve sdíleném dokumentu a řešit problematiku autorských práv při získávání obrazového materiálu. Vedlejší rozvíjenou kompetencí je práce s digitální fotografií.

Přírodopis