Denní režim

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. et Bc. Jana Kočí, Mgr. Tomáš Dragon
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Mateřská škola
ANOTACE

Metodický materiál je prvotně určený pro práci s dětmi v mateřské škole. S drobnými úpravami je dobře využitelný také na počátku základního vzdělávání. Prostřednictvím pomůcky bee-bot s podložkou na téma Denní režim jsou žáci vedeni k osvojení si zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu. Celý den je tvořen řadou dílčích rituálů/stereotypů, které by měly být spojeny se zdravými životními návyky. Jaké aktivity utvářejí náš všední den? A jsou tyto pro naše zdraví přínosné? Na podložce, kterou doporučujeme upravit, je znázorněno 12 situací, které zachycují hlavní aktivity všedního dne a časové určení. U jednotlivých situací je možné se s žáky zastavit, diskutovat o jejich významu. Žáci si vytvářejí představu o časové posloupnosti a zároveň si osvojují poznatky důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytvářejí zdravé životní návyky a postoje pro zdravý životní styl. Pomůcku bee-bot můžeme nahradit vytvořením velkoplošné sítě, po které se budou pohybovat sami žáci podle pokynů spolužáků. 

Dítě a jeho tělo
Dítě a společnost