Analýza spánkové aktivity prostřednictvím chytrých hodinek

Věcný garant Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Autor materiálu Michaela Hřivnová, Petr Zemánek, Jana Kočí, Andrea Preissová Krejčí, Tomáš Dragon
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Aktivita se zaměřuje jednak na naplnění očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ve vztahu k aktivní podpoře zdraví (očekávané výstupy 4 a 5), a to konkrétně skrze spánkovou aktivitu, jednak na rozvoj informační a datové gramotnosti (správa dat, informací a obsahu), rozvoj komunikace a kolaborace (sdílení prostřednictvím digitálních technologií) a rozvoj bezpečnosti (ochrana zdraví a pohody). Podle HBSC 2014 (https://gateway.euro.who.int/en/) jsou tzv. „sleeping habits“ důležitou prevencí nejen proti obezitě, ale i při užívání, respektive nadužívání elektronických médií. Cílem aktivity je rozvinout u žáků vnímání významu kvalitního a dostatečně dlouhého spánku pro zdraví člověka, v tomto případě prostřednictvím chytrých hodinek (Smartomat). Žáci nejprve provedou individuálně doma měření během spánku a záznam naměřených hodnot (délka a kvalita spánku) a následně údaje zanesou do online sdílené tabulky a výsledky skupinově pod vedením učitele vyhodnotí.

Výchova ke zdraví