Robotika: učebnice pro střední školy – Micro:Bit

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu PhDr. Milan Novák, Ph.D.; Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Micro:bit je open-source vývojový kit, vyvinutý ve Velké Británii za podpory BBC určený primárně pro výuku informačních technologií. Obsahuje 5x5 matici LED diod a dvě programovatelná tlačítka, kompas, tříosý akcelerometr (gyroskop) apod. Lze s ním komunikovat pomocí Bluetooth a dva micro:bity spolu mohou přímo komunikovat pomocí radia. Micro:bit je možné programovat pomocí několika programovacích jazyků  - Blocks (grafický jazyk podobný Scratchi) JavaScript a MicroPython. V této učebnici se programování zaměřuje na jazyk Python.
Učebnice MICRO:BIT je určena pro střední školy s doporučením pro školy netechnicky zaměřené a gymnázia.
Programátoři vytvářejí roboty, dálkově řízená vozidla, domácí automatizační zařízení atd. Platforma Micro:bit získala popularitu díky své jednoduchosti a cenové dostupnosti. Pro začátečníka, včetně dítěte, je relativně snadné s programováním na této platformě začít. Výukový potenciál lze spatřovat v pokrytí několika oblastí jako design, elektronika, embedded systémy a v neposlední řadě programování. Tyto oblasti se navzájem prolínají a doplňují.
Učebnice je rozdělena do kapitol, které obsahují příklady odstupňované podle náročnosti. Každá kapitola obsahuje materiály pro učitele v podobě podrobných průvodců hodinami, pracovními listy pro žáky a podrobnými průvodci teorií, vztahující se k probíranému tématu. V celé učebnici je kladen důraz na samostatné plnění úkolů, které postupně odhalují možnosti této platformy.

robotika