Základy informatiky pro střední školy

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu Dan Lessner, Ph.D., Mgr. Martin Lána, Mgr. Michala Podrázká Tomková, Mgr. Jiří Haut
Typ materiálu
učebnice
Stupeň vzdělávání
Střední odborná škola Gymnazium
ANOTACE

Žáci zjistí, co jsou to informace, a naučí se posuzovat výhody a nevýhody různých způsobů jejich zpracování. V informatice se spíše než jednu správnou odpověď na otázku učíme hledat různá řešení, zhodnotit je a vybrat nejvhodnější podle našich kritérií.
Dalším tématem je modelování, tedy hledání takové reprezentace rozhodujících částí problému, která jeho řešení co nejvíce (ale ne více) usnadní. Na to navazují informační systémy, se kterými se v životě setkáváme každodenně. Opět budeme zkoumat, jak fungují, jak je vytvářet, jak rozpoznat, který je pro daný účel nejvhodnější.
Možná nejdůležitějším pojmem informatiky je algoritmus: pracovní postup popsaný tak přesně a jednoznačně, že se na jeho výsledky můžeme spolehnout. S algoritmy se setkáváme nejen v podobě počítačových programů. I paní u okénka, která tvrdí, že „to nejde, další!“ – plní svůj algoritmus. Všichni potřebujeme umět algoritmy vytvářet, pečlivě formulovat, hodnotit a vylepšovat.
Učebnice poslouží zájemcům o další studium informatiky, zaměřuje se ale na témata a dovednosti přenositelné i mimo svět IT a užitečné všem žákům.

informatika

Přiřazené soubory