Práce s daty pro 5. až 7. ročník základní školy

Věcný garant Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Autor materiálu PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.; PhDr. Denis Mainz, Ph.D.; Mgr. Jan Fadrhonc
Typ materiálu
aplikace
Stupeň vzdělávání
Základní škola
ANOTACE

Očekávané výstupy, k nimž by měly úlohy výukového materiálu Práce s daty přispívat, odpovídají reformě RVP ZV. Podporují informatické myšlení a při vhodné práci s úlohami i formování osobnosti žáka. Výhodou pro učitele je u mnoha úloh měnící se zadání, které umožňuje porovnávat řešení různých žáků. Díky uvedenému lze při výuce využít jednu úlohu opakovaně s jinými daty, jejich rozvržením apod., protože důležitý je koncept, na kterém úloha stojí. V několika případech byla využita i možnost gradace úloh.

informatika

Přiřazené soubory